Vykortet från Österbro mot Brogatan har för f d verkmästaren och idrottsledaren Eric Peterson en särskild betydelse. En julidag 1913 inställde han sig hos Eklund & Co för att börja en anställning som springpojke. Innehavare var handlarna Pehr Eklund och Alfred Svensson, som förutom springpojke och boddrängar hade affärsbiträdena Uno Segerpalm och Erik Friström till kundernas tjänst. Affären var stadens största skeppshandel, och där provianterade de flesta fartyg, som anlöpte Halmstads hamn. Till kundkretsen hörde också det bofasta sjöfolket, fiskare och lotsar på Söder samt hushåll i närheten.

I varusortimentet fanns allt som hörde till livets nödtorft och litet till. Lagret innehöll också materiel för fartygens gång och underhåll såsom tågvirke, tjära, drev, oljor av alla slag, målarfärg och penslar, åror, block, segelduk, båtspik etc. Ett stort vinförråd hörde till affären med portvin, sherry, madeira, bordeaux och champagne både i originaltappning och överfört från fat i eget lager till flaskor.

I skeppshandeln fanns också ett förseglat utrymme med varor, som stod under tullens kontroll och fick öppnas blott av tullaren vid in- eller utförsel sjöledes. Beställningar inlöpte från fartygen i hamnen och andra konsumenter. Oftast kom sjöfolket och andra storkunder själv med inköpsorder och undfägnades då i affären med förfriskningar i en eller annan form. Kommersen i skeppshandeln var stor och pågick från kl halv 8 på morgonen till kl 8 på kvällen.

Stadens ojämna gatstenar gjorde inte färden lätt, och utanför tullhuset på östra sidan i hamnen fanns inte ens riktiga gator. Där saknades också gatlyse, och i kvällsmörkret gömde sig både vägbana och fartyget, som skulle ha varorna. När varumängden inte kunde lastas på cykeln, blev det dragkärran. Stora skepp skulle ha stora förråd. Då rekvirerades Dragarelaget med häst och vagn, och Eklunds boddrängar fick rycka in som på- och avlastare.

Vintertid avtog sjöfarten, och många skutor låg upplagda vid Dragvägen. Hos Eklund & Co samlades skeppare och annat sjöfolk med ”Johannes i Höet” som medelpunkt för att umgås och berätta historier i avvaktan på vårens ankomst och nya frakter för skutorna.

Eklund & Co Skeppshandel övergick sedermera i andra händer och drevs länge av de båda handlarna E H Strömberg och J R Nilsson. Både affären och huset upphörde så småningom att finnas till och platsen prydes nu av den före detta Domusbyggnaden. Grannen till Eklund & Co i andra hörnet av Brogatan och Hamngatan, Larssons Vinhandel med dryckesvaror i parti och minut, försvann tidigare, men huset står kvar och är i dag klassat som byggnad av större kulturhistoriskt värde, som inte får förändras utvändigt.

Text: Sven Aremar. Hämtat ur boken Kors och Tvärs i Tid och Rum.

Foton: Hallands konstmuseum

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"