I Gamla Halmstads lokaler hänger en bild från 1905 av en lustig liten byggnad, som försvann när Ivar Tengboms Sparbankshus skulle byggas 1912. Det var en envåningsbyggnad med ett spetsigt tak, uppförd 1794. Den utgjorde ett förråd för brandsläckningsutrustning. Hit fick man springa för att hämta brandsläckningsredskapen. Staden var indelat i fyra rotar, som hade var sitt förråd med redskap för att släcka ”den röda hanen”, här den  var lös. Och det var den ofta. Brand uppstod lätt i smedjor, bagerier och andra eldfarliga hus.

Brandspruta modell ä. Detta ålderdomliga redskap finns på en lada i museets samlingar på Krafsagården, Hallandsgården. Foto: Lennart Lundborg 2018.

Redan 1839 bildade fabrikör I W Wallberg en frivillig brandkår i staden. I boken ”Återsken – ett sekel i elden” skildras Halmstads brandförsvar under åren 1903-2003, en period då staden växte snabbt. Sin första brandstation fick Halmstad 1903 vid Lilla Torg invid det gamla fattighuset. 1977 invigdes en ny brandstation i hörnet Wrangelsleden/Kristinebergsvägen.

I museets magasin på Slottsmöllan förvaras en del äldre brandredskap. I entrén på nuvarande brandstationen finns en brandspruta modell äldre.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"