I tidningen Halland för den 28 april 1951 finns en illustrerad notis med rubriken ”Halmstads rådhus´ engelska tvilling”. Vi får veta, att rådhuset i vår stad fått en ”dubbelgångare med omvänd fasad” i engelska Norwich, grevskapet Norfolk.

Från bland andra Norwich City Council har jag fått en del material, som belyser bakgrunden till den arkitektoniska influensen.

Ragnar Östbergs magnifika stadshus i Stockholm blev vår nationalromantiks magnum opus. Byggnadens läge, den långa byggnadstiden (1911-1923) och den monumentala utformningen skapade intresse i stora delar av Europa.

Även i England fick man upp ögonen för svensk arkitektur. Då George VI den 29 oktober 1938 invigde Norwichs nybyggda City Hall torde ingen kunna förneka att en del inslag påminde om Stockholms stadshus. Ungefär en månad tidigare, den 24 september, ägde invigningen av Halmstads rådhus rum.

Intresset för svensk arkitektur var tydligen stort för inflytelserika personer i Norwich. En av dem, Raymond King, besökte tillsammans med en arkitekt, Alec Wright, Sverige och Halmstad. Yngve Ahlboms och Nils Sterners funktionalistiska rådhus tilltalade i hög grad de engelska besökarna. ”Halmstad Town Hall is a noteworthy example of contemporary Swedish architecture.” Beundran för byggnaden antog så småningom konkret form, då man beslöt att i Norwich uppföra en spegelvänd pendang till vårt rådhus.

Den 27 april 1951 invigdes ”Norfolk House”, ”a new representative Commercial Building”, som ansågs utgöra ett intressant inslag i Norwichs stadsbild.

Stig Blombergs skepp, som kröner vår rådhusfasad, syftar på den halländska sägnen om skeppet, som gick över både land och vatten. Även Norwichbygget är försett med ett segelfartyg, en så kallad Norfolk wherry, som kan sägas vara en symbol för grevskapet. Nautiskt Bildlexikon har på sidan 128 en bild av denna karakteristiska 1-mastare.

Det kan knappast vara en tillfällighet, att Stockholms stadshus med sin förnämliga framtoning även i utlandet blivit en arkitektonisk inspirationskälla. Halmstads rådhus har av en del bedömare ansetts vara en ovanligt lyckad exponent för den funktionalistiska stilen. Åtminsonte i Norwich har man tydligen delat denna uppfattning.

I ett brev avstämplat i Norwich den 10 oktober 2003 har jag fått ytterligare material om Norfolk House. Mrs D Yeadon, Norfolk County Council, Cultural Services, har kontaktat Mr Paul R King, som i sin tur gjort en sammanställning, som synes mig vara av stort intresse.

Den återges här i valda delar på svenska:

”Min år 1980 avlidne fader, Raymond King, besökte Halmstad kort före andra världskrigets utbrott och var mycket imponerad av dess Town Hall. Han beslöt att efter kriget återskapa denna byggnad, vilket också skedde 1951 i och med tillkomsten av Norfolk House. The Department of Health & Social Security var den första hyresgästen.

Även byggnadens inre var påverkad av skandinaviska förebilder i till exempel skulptural form. Min fader var en stor beundrare av Carl Milles.

Husets interiör blev 1987 föremål för ombyggnad för att hysa det regionala huvudkontoret för National Westminster Bank, som än idag har sin verksamhet där.

Sverige har i hög grad påverkat både min fader och mig själv. Familjen reste varje år under 20 års tid till Sverige under sommarsemestern. Min fader ägde en lustjakt, ”Melamine” som besökte Halmstad vid flera tillfällen.

Jag är mycket stolt över Norfolk House, speciellt på grund av dess relationer till ett land, som hela min familj älskar.

Paul R. King 10 oktober 2003.

 

Artikeln är hämtad ur GHÅ 2003 och är skriven av K B Bjering.

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"