Denna målning med hus från Kyrkogatan har utförts av Knut Beckeman (1851-1943). Målningen visar ett parti av Kyrkogatan med Broktorpsgården och det Aspegrenska huset samt en putsad tredje byggnad, där korsvirket tagits fram långt efter det att denna tavla målades.

Knut Beckeman hade i sin ungdom studerat arkitektur i Köpenhamn. 1884 blev han stadsarkitekt i Halmstad, där han 1885 ritade det s k Angelska Palatset på Köpmansgata 14, som bostad åt konsul

A W Angel. Byggnaden kom senare att fungera som restaurang i tre våningar med namnet Laxen in på 1950-talet. Även om Beckeman ritade många hus har han blivit känd för sina många målningar av byggnader i Halmstad. Det var under en tid då färgfotografering ännu inte hade hunnit slå igenom. I Beckemans målningar kan vi uppleva hur staden tedde sig för länge sedan. Beckeman var en varm älskare av Italien och har målat den romerska campanjan, vilket väl inte så många känner till.

Broktorpsgården fungerar idag som ett populärt kafé med en innegård. Byggnaden som härrör från början av 1700-talet har förklarats som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Det invidliggande korsvirkeshuset är idag ombyggt med bevarade dimensioner. Målningen finns på Gamla Halmstads expedition i Teaterbyggnaden.

                                                                                                                                                                                             Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"