Fotografiet återger det s k EPA-huset med Siverts fiskhall på Brogatan 14 invid Köpmansgatan i Halmstad. Den sedan länge rivna byggnaden tillkom 1932 och ersatte det s k Baertlingska huset. Dess historia har utförligt skildrats av framlidne fritidschefen och lokalhistorikern Sven Aremar i boken ”Ur folkmun och arkiv” 2002. Bilden är från före högertrafikens införande. Under senare delen av 1960-talet sanerades det s k EPA-kvarteret och idag har Hemköp intagit en del av platsen. Antalet matvarubutiker har minskat drastiskt i centrum under senare år genom tillkomsten av externvaruhusen. I bakgrunden på Brogatan skymtar den s k ”Stenkistan”, en byggnad i s k ”Robauteknik”, som ritats 1905 av Sven Gratz. Han var stadsarkitekt i Halmstad vid den här tiden.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"