Slottsbron i Halmstad uppfördes 1956 vid en tidpunkt då trafiken genom staden ökat kraftigt. På bilden skymtar det nu rivna Gamla läroverket, som revs 1966. De första 10 åren fick emellertid gatan vika av åt vänster på grund av den gamla skolbyggnaden. Denna revs emellertid och vägen kunde få ett rakare förlopp. I Nissan skymtar en av stadens sevärdheter – skolskeppet Najaden, som nu är ett minne blott. Och bakom avtecknar sig Christian 4:s renässansslott omgivet av lummig grönska. Jag undrar varför inte Slottsbron placerats att utgöra en förlängning av Bredgatan, som utgår från Centralstationen. Sannolikt har den existerande bebyggelse på andra sidan Nissan på Söder utgjort ett hinder.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"