Tuschteckningen ovan finns på Gamla Halmstads expedition. På den kan man läsa ”Spritbolaget Halmstad 1923, Gustav Dillberg.” Konstnären levde under åren 1858-1934. Han har jämte sin släkt skildrats i Gamla Halmstads årsbok 1999 av dess ordförande Sven Johansson. Gustav Dillberg var en mångsidig man, som efter studier i Halmstad och Lybeck blev sjöman. Han vistades därefter i Nya Zeeland och Australien, där han verkade som författare, ingenjör och guldgrävare. I slutet på 1800-talet återvände han till Halmstad, där han bland annat skrev flera äventyrsböcker. Men han hade även konstnärliga ambitioner och gjorde på äldre dar tuschteckningar med halmstadmotiv, av vilka vi ser en i anslutning till denna artikel. De har en speciell stil, som man lätt känner igen dess upphovsman på.

Motivet ovan föreställer en av Halmstads få kvarvarande 1600-talsbyggnader –Norre Kavaljeren vid Storgatan 38 i kvarteret Bastionen. Det har ett torn med spira och vindflöjel. Huset är vidare försett med dekorativa ankarjärn. Det kallades förr Twistens gård. Invändigt har huset förändrats. Det har varit rådhus, skola på gården, spritbolag m m. År 1983 brann Norre Kavaljeren, som ju innehöll restaurang, men brandkåren lyckades släcka elden och rädda den oersättliga byggnaden. På andra våningen finns en stuckdekoration, som visar byggnadens fasad, som den tedde sig 1769.

Text och bild: Lennart Lundborg

 

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"