Den här återgivna teckningen föreställer Tylön och har årtalet 1923. I förgrunden ser man ett stenigt strandparti. Öar har varit omtyckta motiv för konstnärer och författare i alla tider. Upphovs mannen till denna stämningsfulla tuschteckning heter Gustav Dillberg (1858-1934). Han var förutom konstnär även författare vid sidan av sina andra yrken som ingenjör och guldgrävare. Sven Johansson har skrivit om honom i Gamla Halmstad 1999 på sidan 142 och följande sidor.

På den aktuella teckningen skymtar t v öns fyrtorn som är ritat av sjöofficeren och teknikern Gustaf von Heidenstam 1870. Han var far  till skalden Verner von Heidenstam. Fyren togs ur bruk på 1960-talet och ersattes med en kasunfyr tusen meter sydväst om Tylön ute i havet. Den sköter sig själv.

Det dramatiska liv som fyrmästaren och hans personal hade då Tylöfyren var igång har Kurt Bergengren skildrat i årsboken Halland 1968. Han har intervjuat sin svärmor Selma – Meuller –Andersson, som haft mycket att berätta om de människor som bodde på den lilla ön, vad som hände där och i havet runt omkring. Skeppsbrott, det dagliga livet, skolundervisningen för barnen och mycket som idag är annorlunda.

Tylön har varit befolkad redan under forntiden, vilket bl a fyra bronsålderrösen vittnar om. En klenod på ön utgör Tylajungfrun som är en över meterhög rest sten, som tolkats som en fruktbarhetssymbol.

Text och bild: Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"