https://youtube.com/@gamlahalmstad035?si=kLFb3ULUTS8ZcqsO

Nytt på Gamla Halmstads YouTube-kanal! Med stöd av Kulturrådet och i samarbete med Hallands Länskonstmuseum och Sweetspot studio har vi nu lagt upp filmserien ”Framtidens historia”. Tanken är att visa hur Halmstad ser/såg ut 2023. Till filmerna har det komponerats ny musik som beskriver hur Halmstad låter/lät detta år.
Filmerna kan kanske vara av intresse idag, men framförallt är de tänkta att vara det i framtiden, om låt oss säga 20 år.
En stor del av tanken med en YouTube-kanal, för vår del, är att tillgängliggöra historier, filmer, bilder osv för såväl de som har möjlighet att hänga med i samhället på plats i Halmstad, men i stor utsträckning även att vara något för dem som inte har möjlighet att kanske traska runt i vår stad av olika anledningar.
Varsågoda vänner
/Staffan

https://youtube.com/@gamlahalmstad035?si=kLFb3ULUTS8ZcqsO

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"