Denna flygbild visar de centrala delar av Halmstads stadsplan från 1620. Gatorna fick sin utformning efter den stora branden, som drabbade staden 1619. Holländaren Abraham de la Haye fick då i uppdrag att ge staden ett rätvinkligt gatunät efter antika förebilder. De medeltida gränderna försvann.

  Bilden domineras av S:t Nikolaikyrkan, vars utseende skiftat under århundradenas lopp genom de många restaureringar som kyrkan genomgått. Den omges av Länsstyrelsens och Kommunens byggnader, som tillbyggts sedan fotot togs. Domushuset som kom till i mitten av 1960-talet har också genomgått förändringar. Sådan skedde i stor omfattning i det centrala Halmstad under 1960- och 70-talen.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"