1933 var arbetslösheten hög bland ungdomen och riksdagen beslöt att göra försök med frivillig arbetstjänst. Jämsides med sysselsättning i det fria fyra timmar om dagen skulle ungdomarna undervisas två timmar i allmänbildande ämnen och ägna två timmar åt gymnastik och idrott. På många platser i landet startade läger och 1934 var 4 000 ungdomar sysselsatta på detta sätt.

Sommaren 1933 ordnade arbetslöshetskommittén i Halmstad ett sådant läger i Tylösand. Där skulle unga män dränera och anlägga en park i den med björkskog bevuxna dälden vid Tyludden. Ritningar gjordes upp av stadsarkitekt Fredrik Wetterqvist och stadsträdgårdsmästare Gunnar Svensson. Arbetet beräknades kosta 7 435 kronor, varav staten betalade 3 295 kronor. 30 ynglingar bereddes plats på lägret, som startade den 14 augusti och pågick i två månader. Resultatet blev Rhododendronparken, som med 84 år på nacken är en fantastiskt fin attraktion.

(Källa: Sven Aremar, Tidsbilder. 1996, s.65f.)

  

Nu i början av juni står parken i full blom och besökarna var söndagen den 11 juni talrika.

Text: Kerstin Wedin

Foto: Christel Ek

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"