skanna0005Norborg

I mer än hundra år har julkorten förmedlat bilden av hur en äkta jul ska eller borde firas. En produktiv tecknare var Käthe Norborg i Halmstad. År 1946 flyttade hon till Nissastaden där hennes man tilltädde tjänsten som kyrkoherde. Vid sidan om sitt kyrkliga ämbete drev Knut Norborg ett förlag som bland annat gav ut hustruns jul- och blomsterkort. Käthe Norborg tyckte att många av tidens julkort var banala, varför hennes egna akvareller präglas av lågmäld, värdig julstämning. Otroliga åtta miljoner kort med hennes signatur beräknas ha tryckts och spritts över landet. Käthe Norborg avled 1978, och efter att ha legat nere under lång tid har produktionen av jul- och blomsterkort tagits upp på nytt av barn och barnbarn.

 

Källa: Lars Grimbeck och Stefan Gustafsson, Jul i Halland. Förlag Utsikten 2009.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"