1850 bildades Hallands Ångfartygsbolag och från 1852 startades passagerar- och godstrafik på linjen Göteborg-Varberg-Halmstad-Torekov-Helsingborg-Landskrona-Köpenhamn-Malmö. Trafiken utsträcktes efter ett år till Lübeck. En paviljong för Hallandsbolaget byggdes nära slottet. Den flyttades 1861 till Dragvägen och blir senare känd som Marinstugan. Hjulångaren ”Halland” fick så småningom sällskap av hjulångarna ”Elida” och ”Najaden” samt de små propellerångarna ” Svanen” och ”Falken”. Fartygen lade till vid tull- och rådhuset vid nuvarande Slottsbrons västra fäste.

För invånarna i lilla Halmstad var fartygens ankomst en stor händelse. Flaggan hissades vid lotshyddan och vid handlanden Kollbergs magasin vid Nissans östra sida. Fartygen utgjorde den tidens kommunikation med stora världen – den första järnvägsförbindelsen kom inte till Halmstad förrän på 1870-talet.

För en tid sedan fick Gamla Halmstad ett brev från medlemmen Ann-Hild Fischer, bosatt i Berlin. Så här skriver hon:

”I Lübecks gamla hamn vid floden Trave hade Hallandslinjen sin terminal vid Hafenstrasse. Det är länge sedan traden Lübeck-Kopenhagen-Westschweden trafikerades, men huset står kvar och man kan fortfarande läsa texten – Halland-linie! Snett emot, också på Hafenstrasse, ligger en annan f.d. svensk byggnad, den 1904 invigda svenska sjömanskyrkan. Det är länge sedan sjömanskyrkan såldes och idag används byggnaden för andra ändamål.”

Kerstin Wedin

Läs mer i GHÅ 1980, s.140-149.

Sven Aremar, Halmstad kors och tvärs i tid och rum, s. 84-96.

K B Bjering, Halmstad i årtal

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"