Upphovsmannen till denna målning av Norre Port i Halmstad är utförd av målaren Alfred Andersson (1848-1906). Tavlan är osignerad och odaterad, men bör av utseendet att döma ha målats före Hallands museiförenings restaurering av porten på 1880-talet, då stora fönster togs upp i taket. Detta för att få in lite mer ljus i den då till museum omvandlade 1600-talsporten.

Alfred Andersson var född i Enslöv, men familjen flyttade till Halmstad, när Alfred var två år. Som tioåring började han som spinnpojke på Slottsmöllan. 1884 fortsatte han som lärling på Gernants tryckeri, som låg på Köpmansgatan i ett 1600-talshus. Därefter kom han att ägna sig åt målaryrket, som sedan  ledde honom in på konstens bana. Den här återgivna målningen finns att beskåda på Gamla Halmstads kansli, Fredsgatan 5, och har föranlett författaren till denna artikel. Alfred Andersson tycks periodvis ha följt med teatersällskap för att måla kulisser till de pjäser som framfördes. Något sådant torde inte ha varit möjligt idag. Han har målat en mängd målningar från framför allt Halmstad: Slottet, Dragvägen mm, tavlor som dyker upp i många hem i staden. De återges ofta i böcker om Halmstad.

Den kulturhistoriskt intresserade kandidat Wedel Bengtsson har skrivit en artikel om målaren Alfred Andersson i Gamla Halmstads årsbok 1950 s. 180 ff. Han berättar, att konstnären fick 1.50 kr för ett Norre Portsmotiv. Dessa verk kallades ”Knoddabitar” och torde idag betinga betydligt högre priser än på 1800-talet. Alfred Andersson hade en son som gick i faderns fotspår som målare av framför allt Halmstadmotiv. Han hette Olof Andersson. Han målade mer pastost och hade en starkare färgskala än fadern.

                                                                                                                                                                    Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"