Den första veckan i juni varje år fylls Norre Katts Park med glada ungdomar, då är det studentfirande på gång. Alla Halmstads studenter tågar Storgatan upp med Norre Kats Park som mål. Parken har i alla tider varit ett ställe där man förlustar sig.

Men om vi börjar från början så blev marken tillgänglig för odling när befästningarna runt Halmstad revs på 1730-talet och delar av fyllnadsmassorna placerades där. Det började som jordbruksmark med odling av tobak och potatis.

1843 köptes marken av gästgivare Sjögren som genast satte igång med att anlägga ett förlustelseställe. Det blev en park med gräsmatta, lövsalar, en allé men också en restaurang på övre Tivoli och ett lusthus. Parken får först namnet Tivoli, men 1918 ändras det till Norre Katts park. År 1902 flyttades en ryggåsstuga från Särdal till parken, stugan blev en stor attraktion och stod kvar till 1972 då den flyttades till Harplinge hembygdspark.

Under 1850 och 60-talet byter parken ägare och krögare i olika konstellationer. Den säljs så småningom till Brännvinsbolaget som i sin tur skänker parken till staden. Med pengar från Brännvinsbolaget byggs en restaurang på den gamla bastionen i södra delen, övre Tivoli. Och nere i parken byggs Västra paviljongen och Rotundan som står kvar än i dag.

Stadsfullmäktige gör också sitt för att styra upp parklivet. I ordningsföreskrifterna från 1871 står det bland annat:

Tillträde förbjudes person som bär börda hvilken till följd av sin storlek, osnygghet eller beskaffenhet är till hinder eller mehn.

Person som är trasigt eller osnyggt klädd som bettlar, synes vara öfverlastad af starka drycker, som förer oljud eller på annat sätt uppför sig oskickligt eller oanständigt.

Besökande ska endast beträda gångar och får icke nedtrampa gräs eller andra växter eller åstadkomma osnygghet bland planteringar träd eller annat.

I början av 1900-talet renoveras övre tivoli uppe på kullen. Byggnaden får ett helt nytt utseende med snickerier och stora fönster. Att sitta på uteserveringen och höra musikkåren spela på estraden var ett folknöje. Många nöjde sig med att flanera på terrassen och runt fontänen, en promenad som kallades ”själavandringen”.

Eftersom restaurangen bara höll öppet sommartid var det hektiska och arbetsamma dagar när den skulle ställas i ordning inför säsongen. Restaurangen drevs av Hotell Mårtenson och personalen fraktade de första åren allt som behövdes från det närbelägna hotellet. 1961 hade byggnaden tjänat ut och revs, saknad av Halmstadborna.

Sommaren 1912 anordnades en utställning av hantverk, industri och slöjd i Halmstad. Hantverksutställningen byggdes upp i Tivoliparken vid trefaldighetsallén och området däromkring med entré från Norra vägen. Utställningen invigdes 13 juni av kung Gustav V. Bland de lokala utställarna kan nämnas Christian Holms korgar, Fiken Johanssons lax, Malcus, Nordiska Filt och Maskinfabriken Rex. En av de mer spektakulära attraktionerna var en linbana över Nissan strax norr om järnvägsbron.

I början på 1900-talet var nykterhetsrörelsen en stor folkrörelse, man hade uppmärksammat det omfattande fylleri som fanns på stadens krogar och ville skapa ett alternativ till detta. 1907 skulle arrendet för Tivoli förnyas och då beslöt stadsfullmäktige att Hotell Mårtensson fick behålla övre Tivoli men nedre Tivoli arrenderades ut till nykterhetsvännerna för att öppna ett nykterhetscafé där. Tivolicafét eller Nyktran blev populärt bland halmstadborna och fanns kvar till 1962 och året därpå revs byggnaden.

I trefaldighetsallén står sedan 1920-talet Söndrumsurnan ritad av Ferdinand Boberg och tillverkad av Söndrumsgranit. I trefaldighetsallén står också bronsskulpturen ”Flickan i baljan” av Lena Cronqvist som kom på plats 2007. Det tredje konstverket värt att nämna är en byst i brons av Göran Hammar, han var initiativtagare till att rädda parken när den 1858 var till salu och området riskerade att styckas upp och säljas.

För en historisk avslutning, strosa vidare mot det som tidigare kallades Tivolitorget, gräsplanen mellan järnvägsbron och Hallands Konstmuseum. Här spelades den första officiella fotbollsmatchen på svensk mark. Det var i september 1890 och ett lag som kallade sig Halmstads Bollklubb – flera år innan dagens HBK bildades – mötte Köpenhamn Academi Bollklubb. Danskarna vann med 0–3, men eftersom de hade mer erfarenhet av sporten var det nästan som en seger.

Källor
Halmstad – kors och tvärs i tid och rum, Norre Katt – stadens pärla, sid 58-68
Halmstad – kors och tvärs i tid och rum, Sommarutställningen 1912, sid 98-103
GHÅ 1930, Norre Katts Park, sid 5-29
Gamla Halmstads utställning Nöjesliv
Karta.halmstad.se – Uppleva och göra – konst och museer

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"