År 1885 hade Halmstad en befolkning på 9562 personer.Under året föddes 328 barn och 114 personer dog. Det som är anslående och tragiskt är att 68 av de avlidna var barn under 12 år. Barnen dog av exempelvis strypsjuka, mässling, kikhosta,mag- och tarmkatarr och lunginflammation.Som jämförelse kan nämnas att år 2010 var Halmstads befolkning 91087 framsidesbild hallands befolkning 2011-2personer. Antalet födda var 1135 och döda 903. Av de avlidna var 3 barn under 12 år.

Att gräva i historisk statistik föder ofta tankar och funderingar över Halmstadbornas levnadsvillkor under gångna tider. Intressant historisk statistik för Halmstad finns att läsa gratis på Statistiska centralbyråns hemsida. Gå in på www.scb.se – klicka vidare på statistik/historisk statistik.

/Kerstin Wedin

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"