Fredrik Vetterlunds väg ligger på Rotorp. Gatan fick sitt namn 1940 för att hedra den då 75-årige författaren, skalden och litteraturhistorikern Fredrik Vetterlund. Vetterlund blev 95 år och hann skriva drygt ett 40-tal böcker, de flesta skönlitterära. Han var verksam i Lund och Stockholm men glömde aldrig födelsestaden Halmstad som han gav epitetet ”Luftsynernas stad”.
Minnena från barndomen fick ge stoff åt både dikter och prosastycken. När Föreningen Gamla Halmstad gav ut sin första årsbok 1924 medverkade Fredrik Vetterlund med en nostalgisk artikel om Tivoli, sedermera Norre Katts park. Han återkom i flera årgångar med minnesbilder från staden, dess stränder och omgivningar och med berättelser om gamla Halmstadbor.

Litteraturkritikern Klara Johanson, också hon bördig från Halmstad, skrev om Vetterlund som ”Livsgryningens poet”. Han ”ägde saltfuktiga vindar, havets glans och andning, strandflorans doft och rymdens alla otroliga belysningseffekter över det högtidligt stora torg, vid vilket han växte upp”, skrev Klara Johanson i en av sina essäer.
/Stefan Gustafsson
Fredrik_VetterlundHur mycket av fjärrsyn, av luftperspektiv
samlar sig ej slutligen inne i själva
staden över dess stora torg! Ty redan där
ser man långt, anar rymder och gränslöshet.
Den som under åratal bott vid detta
torg med dess västerperspektiv och har
följt de atmosfäriska förloppen på västkustens
oroliga himmel, han har de grannaste
moln- och solsyner att bära med sig
genom livet.”
Ur prosadikten ”Luftsynernas stad” av
Fredrik Vetterlund

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"