August-BondesonEn gata på Norr har fått namn efter den halländske författaren August Bondeson (1854-1906). Den lilla gatstumpen gränsar till Norra kyrkogården, bara ett stenkast från Halmstads gamla läroverk, numera Örjansskolan. Bondeson läste på läroverket (som då låg på annan plats) åren 1866–73 och bodde under studietiden hos en skomakare vid namn Hallonlöf. Detta enligt förre stadsingenjören Ragnar Lyttkens som själv träffade Bondeson i början av 1900-talet.

 

Lyttkens kom fram till att skomakaren måste ha bott någonstans kring Norra vägen, vilket räckte för att Bondeson 1930 fick ge namn åt en gata i denna stadsdel. Tyvärr har efternamnet blivit felstavat på både karta och gatuskylt – det är ett ”s” för mycket. Förutom Halmstad finns Bondesongator även i Stockholm, Göteborg, Falkenberg och Vessigebro.

August Bondeson är en av Sveriges främsta folklivsskildrare. Många av hans berättelser har anknytning till Ätradalen och Vessige där han föddes och växte upp. Bondesons mest lästa och spridda verk är ”Skollärare John Chronschoughs memoarer” från 1897 och 1904. Sedan några år finns ett litterärt sällskap ägnat åt August Bondeson. Läs mer på http://www.bondesonsallskapet.se/

 

 


 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"