Föreningen Gamla Halmstad får fortlöpande in gamla foto från Halmstad, både från medlemmar och andra personer. I en del fall kan det röra sig om större arkiv av foto som överlämnas till föreningen. Även filmer inlämnas. Föreningen har beslutat, att alla foto skall överlämnas till Bildstationen för bedömning och inscanning. Därefter skall dessa foto slutförvaras i kommunens arkiv.

Bildstationen har ca 20000 foto från Halmstad inscannade. Arbete pågår för att göra denna fotoskatt bättre tillgänglig för allmänheten genom att göra dessa foto enkelt sökbara.

De filmer, som föreningen Gamla Halmstad fått in, har till stor del digitaliserats och överförts till DVD. Dessa filmer visas ofta vid olika typer av möten, i föreningar, äldreboende och servicehus. Dessa filmvisningar är mycket uppskattade av allmänheten.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"