Välkommen till Broktorpsgården.  

Detta hus byggs troligen i början på 1700-talet och kommer att ägas av bland annat tullare, skeppare, krögare och olika hantverkare. Det blir också hem till en slottspredikant och en fånggevaldiger, en slags fångvaktare som ansvarade för transporter av fångar. 

På Kyrkogatan ligger korsvirkeshusen uppradade och minner om en svunnen tid. Vid torget ligger Tre Hjärtan som varit både hospital och bryggeri, men nu är en restaurang. Lite västerut på södra sidan ligger Gerekegården som från början var ett sädesmagasin men där nu S:t Nikolai församling har verksamhet. På norra sidan av Kyrkogatan ligger Jacob Rancks hus, namngivet efter en landshövding på 1600-talet. Det fjärde huset med korsvirkesfasad som ligger granne med Jacob Ranks hus är Broktorpsgården.

Det trävirkessnåla sättet att bygga passar trakterna som vid den här tiden har ont om skog. Enligt en uppgift från 1747 är alla utom två av stadens 150 hus byggda i korsvirke. 

Mycket tyder på att Broktorpsgården byggdes i början på 1700-talet och att det samtidigt revs ett äldre hus på tomten. Huset ägdes länge av privatpersoner, bland dem kan man hitta titlar som tullare, slottspredikant, skeppare, fånggevaldiger, krögare och olika sorters hantverkare. Broktorpsgården förvärvades 1918 av Hallands Museiförening för att bevaras för framtiden. Den sydvästra delen av Halmstad med Kyrkogatan, Vallgatan och Hantverksgatan har till större delen en ålderdomlig småskalighet i hus och tomtindelning.


Huset har ett karakteristiskt utseende för en stadsgård på 1700-talet. Mot gatan är huset utkragat, med det menar man att övervåningen sticker ut en bit i gatan jämfört med väggen på undervåningen. Huset har rödfärgat timmer och tegel som är mönstermurat på övre delen av fasaden mot gatan.

Fönsterna på övervåningen sattes in under en renovering på 1940-talet, på 1800-talet fanns på övervåningen endast två fönster och en stor trälucka och den användes som loge. Inne på gården kan man se de byggnader som varit stall, lada, kök och brygghus. I huset finns idag ett café och huset är därför möjligt att besöka under caféets öppettider. Övervåningen där Caféet ligger som från början var loge renoverades och inreddes 1948.

Namnet Broktorpsgården fick huset ganska sent. Men det är ett gammalt namn, som lånas från en gård som finns i trakten redan innan staden flyttar hit på 1320-talet. Den tidigare gården Broktorp tros ha legat mitt i nuvarande centrum, nära Österbro och korsningen Storgatan-Brogatan. Namnet Broktorp har troligen med omgivningen att göra. Enligt ortnamnsarkivet kan ordet Brok antingen syfta på byxa, att terrängen skulle ha haft ett byxliknande utseende.  Eller kan namnet komma från bróc en försvenskning av fornengelskans ord för bäck.  

Staden Halmstad låg från början en bit upp från Nissan i närheten av det som nu heter Övraby och där det finns en kyrkoruin bevarad. Halmstad var från början namnet på en kungsgård där det på 1260-talet fanns hantverkare och handelsmän och där verksamheten succesivt utvecklades till något man kan kalla en stad. Man vet att där 1264 fanns ett dominikanerkloster, dessa munkar etablerade alltid sina kloster i städer. 1307 utfärdades den danska kungen Kristoffer det första privilegiebrevet för Halmstad och på 1320-talet flyttades Halmstad till det nuvarande läget.

Där fanns innan flytten en gård med namnet Broktorp. Man tror att denna ursprungliga gård låg i närheten av Österbro och korsningen mellan Storgatan och Brogatan. Genom att döpa huset till Broktorpsgården har man lyft fram den ursprungliga gårdens namn.

För att huset ska bevaras för framtiden har det blivit ett byggnadsminne. Strosa gärna vidare i stans sydvästra del. Här längs Kyrkogatan, Vallgatan och Hantverksgatan hittar du fler ålderdomliga och småskaliga hus och tomter. 

Läs mer
Husesyn, Hallands byggnadsminnen av Björn Petersen sid 52-56
FGÅ 1948 sid 269-276

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"