”Jyde-Kalle” se Johansson, Kalle
”Jänken” Karlsson, skeppare 2006:88f
Jablonowski N 1938:222 f
Jablonowski, Nikodemus, polsk adelsman 2003:43f
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Böcher 1936:117
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Böcher 1936:125
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Kleinsmed 1934:150
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Kleinsmed 1935:132
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Kleinsmed 1935:142
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Kleinsmed 1935:146
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Kremer 1934:150
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Maler 1934:151
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Murmester 1934:151
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Schibbygger (Schibyger, Skibbygger) 1934:147
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Schibbygger (Schibyger, Skibbygger) 1934:151
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Schibbygger (Schibyger, Skibbygger) 1934:182
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) Schibbygger (Schibyger, Skibbygger) 1935:138
Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) ärkebiskop 1926:7
Jacob Caspar 1942:107
Jacobsdatter Gundel 1935:116
Jacobsdatter Margrethe 1935:116
Jacobsdatter Signe 1935:133
Jacobsen Bent 1935:115
Jacobsen Jens (Jennis, Jenns) 1935:106
Jacobsen Jens (Jennis, Jenns) 1935:114
Jacobsen Jens (Jennis, Jenns) 1935:123
Jacobsen Jens (Jennis, Jenns) 1935:127
Jacobsen Jens (Jennis, Jenns) 1935:130
Jacobsen Jens (Jennis, Jenns) 1935:135
Jacobsen Lars, borgare 2008: 20, 23
Jacobsen Söffren (Söfren) 1926:9 f
Jacobson S 1936:10
Jacobson, Roy, tävlingscyklist 2004:173f
Jacobssen Hans (Hanns) 1936:123
Jacobssen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:122
Jacobsson (Jacobssön) Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1925:8
Jacobsson (Jacobssön) Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1933:151
Jacobsson (Jacobssön) Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1934:174
Jacobsson Alvar, frisör 2010: 189f
Jacobsson Axel?1992: 249 f*
Jacobsson B (1810-t) 1935:232
Jacobsson B, fotbollsspelare?1997: 128*
Jacobsson Brodde (1630-t) 1930:67
Jacobsson H 1930:61
Jacobsson H 1934:141
Jacobsson J byggmästare 1935:17 f
Jacobsson J Chr 1941:37
Jacobsson J grosshandlare 1941:54 f
Jacobsson J L 1929:86
Jacobsson J, direktör?2002: 88
Jacobsson Jacob?1989: 57
Jacobsson Karl-Alfred, fotbollsspelare 2011: 151*
Jacobsson Nils klockare 1938:120
Jacobsson Nils krögare 1927:62
Jacobsson Nils, krögare?1989: 42
Jacobsson R J K 1940:106
Jacobsson repslagare 1925:114
Jacobsson repslagare 1932:214
Jacobsson Roy, 2011: 257-266
Jacobsson Sune, gymnast?2000: 153*
Jacobsson Åke ”Taylor”, handbollsspelare 2010: 205
Jacobsson, Artur, övermaskinist 2004:116
Jacobsson, J, grosshandlare 2006:131
Jacobsson, John, fiskare 2003:229
Jacobsson, Kerstin, kanotist 2006:164
Jacobsson, Roy, bensinstationsinnehavare 2004:138, 151f
Jacobsson, Sune 2005:169
Jacobsson? Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) präst  1932:57
Jacobsön Niels (Nills, Nils) 1936:125
Jacobus rektor 1932:153
Jacques (dvärg på Stjernarp)  1938:238
Jadfors Arne, vaktmästare?1997: 211
Jadfors Gustaf, kamrer?1997: 194, 202
Jadfors Rut?1997: 205
Jadfors Sigrid?1997: 202
Jagrell Eva, författare 2008: 188
Jakob, greve av Nordhalland 2003:23 f
Jakobson Alf, försäljningschef?1998: 310*
Jakobsson Elisabeth 1932:70
Jakobsson Erik, regementsskrivare 2009: 30
Jakobsson L J 1929:164
Jakobsson L J, brevbärare?1994: 100
Jakobsson Oskar ?1992: 169*
Jakobsson Åke, kommunråd 2010: 275*
Jakobsson, Åke, kommunråd 2006:53f
Jalhed Frank, redovisningskamrer?1992: 225-235, 1993: 284 f, 1995: 211-218
James J T 1925:18
Janger Tell-Boris, civilekonom?2002: 301*
Jansdoter An(n)e 1926:99
Janson Edvin, konduktör 2011: 204
Janson, Inga, affärsinnehavare 2006:225-231*
Janson, Tage 2006:160
Jansson Birger, arkitekt?2000: 130
Jansson Bror, teol dr 2011: 301*
Jansson Bror, teol dr?1994: 81, 1996: 19, 1990: 23
Jansson Carl, förstärkningskarl?1992: 69
Jansson Carl, köpman 2008: 229, 231*
Jansson E 1940:199
Jansson Edvin, konduktör?1993: 132 f*, 1995: 146*
Jansson Emanuel, adjunkt?1994: 208 f*
Jansson f Bengtsson Ingrid, hemsamarit?1991: 257*
Jansson Iris, 2009: 63, 65
Jansson Karl ?2002: 285*
Jansson Kerstin ?2002: 285*
Jansson O F, plåtslagaremästare?1994: 160
Jansson Olle ?1989: 264*
Jansson Ove, varvsägare 2008: 128
Jansson Rudolf?1997: 133
Jansson Selma 1936:192*)
Jansson Siv, affärsbiträde?2000: 251 f
Jansson Stig, varvsägare 2008: 128
Jansson Sture, fullmäktigeledamot 2008: 176
Jansson Sture, mätarmästare, kommunråd?1989: 269*
Jansson W, trädgårdsmästare?1994: 223
Jansson, Anders, hemmansåbo 2005:31f
Jansson, Bo-Lennart, musiker 2005:203
Jansson, Emanuel, läroverksadjunkt 2005:224-230*
Jansson, Per, sjukhuspräst 2004:193
Jansson, Per, sångare 2005:193-204*
Jansson, Selma led sf 2005:71f, 88*, 94
Janszon Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1934:146
Jarbin Rune ?1997: 276*
Jarbin Rune, vice kulturnämndsordförande 2008: 198
Jardner Otto, borgare?1998: 264 f*
Jardner, Hilda 2004:184f
Jardner, Otto 2004:184f
Jarlfors Gustav A, kontorsanställd?1992: 169*
Jeanneret A 1937:258
Jeanneret, se Wallberg Lotten (Lotti) Maria
Jehander C 1937:109
Jehander C 1937:115
Jehander C 1937:118 ff*)
Jehander C 1937:122 f
Jehander C 1937:140
Jehander C 1937:142
Jehander C 1937:148
Jehle Herbert, doktor 2010: 129
Jelander, Eric, bensinstationsinnehavare 2004:148
Jendsön Anders 1936:124
Jendsön Arffwid (Arffued, Arffuit, Arwyt) 1936:124
Jendsön Hans (Hanns) 1936:125
Jendsön Jeppe 1936:124
Jendsön Jon (Joen, Jonn) 1936:124
Jendsön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:125
Jendsön Söffren (Söfren) 1936:125
Jenny Maria?1993: 150 f
Jens (Jennis, Jenns) biskop 1934:20
Jens (Jennis, Jenns) Feldtbereder 1934:149
Jens (Jennis, Jenns) Fisker 1934:149
Jens (Jennis, Jenns) Klokkestöber (Klaackerstöber, Klochestöber) 1934:150
Jens (Jennis, Jenns) Klokkestöber (Klaackerstöber, Klochestöber) 1935:119
Jens (Jennis, Jenns) Klokkestöber (Klaackerstöber, Klochestöber) 1942:109 f
Jens (Jennis, Jenns) Skomager (Schomager) 1934:152
Jens (Jennis, Jenns) Skomager (Schomager) 1936:123
Jens (Jennis, Jenns) Skomager (Schomager) 1936:125
Jens (Jennis, Jenns) Skredder (från Vapnö) 1935:131
Jens (Jennis, Jenns) Skredder (Shreder) 1934:152
Jens (Jennis, Jenns) Skredder (Shreder) 1935:105
Jens (Jennis, Jenns) Skredder (Shreder) 1935:107
Jens (Jennis, Jenns) Skredder (Shreder) 1935:132
Jens (Jennis, Jenns) Skredder (Shreder) 1936:117
Jens (Jennis, Jenns) Skredder (Shreder) 1936:124 f
Jens (Jennis, Jenns) Snicher 1936:117
Jens (Jennis, Jenns) Snicher 1936:125 f
Jens (Jennis, Jenns) Veffuer 1934:153
Jensdatter Helene 1935:144
Jensdatter Inger 1935:135
Jensdatter Kirsten (Kiersten, Kirstine, Kirstenn) 1935:148
Jensdatter Marie 1935:124
Jensdatter Sissele 1935:140
Jensen (i Baserås) Oluf (Oluff) 1930:59
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) Abraham 1930:130
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) Abraham 1935:115
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) Anders 1934:148
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) B 1935:225
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) H 1934:179
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) J 1928:146
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) J 1928:149
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) J 1935:116
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) L 1926:10 ff
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) L 1931:171
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) L 1935:141
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) L 1935:143
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) L 1935:32
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) Maja-Lisa 1940:202
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) O 1941:249
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) P 1935:101
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) P 1935:96 ff
Jensen (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) T 1935:137
Jensen (Jenssen) Oluf (Oluff) 1930:60
Jensen (Jenssen) Oluf (Oluff) 1936:121
Jensen (Scanus) N 1932:153
Jensen Bernhard, borgmästare i Århus 2010: 18
Jensen Birgit ?1994: 264*
Jensen Birgitta, 2009: 33
Jensen Iffuer 1936:122
Jensen Lizetta ?1989: 137*
Jensen Per 1930:59
Jensen, Lars, kassör, rådman 2005:17f
Jensen, se Helman (Jendsön, Jenssen, Jens(s)ön) Metta
Jensen?  Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) skriffuer 1935:104 ff
Jensen? Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) Schriffuer (skriffuir) 1934:152
Jensen? Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) Schriffuer (skriffuir) 1936:121
Jensen? Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) Schriffuer (skriffuir) 1940:151
Jensen? Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) Schriffuer (skriffuir) 1940:159
Jensenn Byrge 1930:51
Jensenn Gunde 1936:123
Jenssen (Jens(s)ön (1520-t) Niels (Nills, Nils) 1925:10
Jenssen (Jens(s)ön (1520-t) Niels (Nills, Nils) 1932:58
Jenssen (Jens(s)ön (1520-t) Niels (Nills, Nils) 1934:155
Jenssen Guldsmed Lars, 2010: 63
Jenssen Knut 1930:51
Jenssen Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) 1926:10
Jenssen Olav Christopher, konstnär 2008: 206
Jenssenn Rasmus (Rassmus) 1940:161
Jenssenn Rasmus?1991: 181
Jensson Martin 1934:20
Jep (Jæp) Murere 1925:9
Jep (Jæp) Murere 1934:151
Jeppesen (i Göstorp) Jens (Jennis, Jenns) 1935:143
Jeppesen (Jeppessenn, Jeppesön) B 1934:182
Jeppesen från Torekov Lars 1935:107
Jeppesen Magnus, elektriker 2009: 147*
Jeppessen Jens (Jennis, Jenns) 1936:123
Jeppesson Helge?1990: 178
Jeppson Herman, bataljonsläkare?1993: 218
Jeppson P 1935:196
Jeppson Per 1941:6
Jeppson, Calla, affärschef 2006:80ff
Jeppsson Annika, arkeolog?1996: 11
Jeppsson H E 1929:39 f*)
Jeppsson S 1929:40
Jeppsson, se Bæckström Emelie
Jeppsson, se Håkansson Caroline
Jeppsön Albert 1934:33
Jepson Anna ?1998: 111*
Jepson Elsie, 2011: 78
Jepson G 1934:198*)
Jepson Greta ?1998: 111*
Jepson Gunnar, affärsinnehavare 2011: 78
Jepson Gunnar, mjölhandlare?1998: 106 ff*
Jepson O 1933:170*
Jepson Oscar, affärsinnehavare 2011: 78
Jepson Oscar, köpman?1998: 106-124*
Jepson Tuwe, köpman, kommunpolitiker 2009: 266
Jepson Tuwe, köpman, kommunpolitiker 2011: 78-82, 165, 222, 231
Jepson Tuwe, köpman?1996: 281*, 1998: 106-124*
Jepsson Lambert, sportaffärsinnehavare 2008: 163
Jepsson, Karl-Gustav, tävlingscyklist 2004:172 f*
Jerlebo Gunnar, intendent?1994: 282*
Jerlebo, Berit 2005:283*
Jernberg C A 1924:51*)
Jernberg C A 1924:53
Jernberg C A 1929:162
Jernberg C A 1937:197
Jernberg Ludv, fyrvaktare?1995: 160
Jernlo, Curt, bensinstationsinnehavare 2005:243
Jerremiten  1943:180 f
Jesper Digsmed 1926:9
Jesper Digsmed 1932:58
Jesper Digsmed 1934:147
Jesper Digsmed 1940:147
Jesper Digsmed 1941:90
Jesper Digsmed 1943:176
Jespersdatter Karin 1935:125 f
Jespersson Knut, musiker?1998: 25 f*
Jespersson, Knut, musiker 2004:254
Jessen Ingeborg Maria 1936:252
Jeunsson P 1926:176
Jeunsson P 1926:183 f
Jeunsson P 1928:159 f
Jihem, släktnamnet ?1989: 146
Jingblad Lars-Olof, fotbollsspelare 2008: 242
Jingblad Lars-Olof, fotbollsspelare 2011: 139, 142, 152, 154*
Jobson, Kate, simmerska 2006:247
Jochim Mussicant 1935:72
Jochim Mussicant 1943:170
Jockum Peyter 1935:108
Joensdotter Dorothea, 2009: 30-42
Joenson A 1935:225 f
Joensson Anders, guldsmed?1990: 69
Johan av Kiel tysk greve, 2008: 36
Johan Besöckiare 1935:73
Johan Besöckiare 1943:170
Johan Skomager (Schomagger) 1934:152
Johan Skomager (Schomagger) 1935:111
Johandsön Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1936:126
Johanne pa Kelleren 1934:173
Johannesson Johan Ernst, lantbrukare?1992: 68
Johannesson, Sune, bensinstationsföreståndare 2005:246
Johansdotter Alma Charlotta?1996: 103
Johansdotter Mathilda Elisabeth ?1996: 264*
Johansen H 1942:115
Johanson Adolf 1928:65
Johanson Adolf 1928:69
Johanson Adolf 1933:70
Johanson Adolf 1933:72
Johanson Adolf 1933:91*)
Johanson Adolf 1937:88
Johanson Adolf 1937:90
Johanson Alex, handlare?1997: 282
Johanson Alexander 1926:172
Johanson Alexander 1938:207*) ff
Johanson Alexander, pälsvaruhandlare 2008: 36
Johanson Alfred 1928:101
Johanson Alfred 1928:225-226*)
Johanson Alfred 1933:170*)
Johanson Alfred 1934:198*)
Johanson Alfred 1938:66
Johanson Alfred 1939:175
Johanson Alfred 1939:205
Johanson Alfred 1941:195
Johanson Asmund 1935:195
Johanson B 1935:74
Johanson B 1943:170
Johanson B P 1937:105
Johanson B P, affärsbiträde?1998: 108
Johanson Carl, konstnär?1993: 309*
Johanson Klara 1924:26-32
Johanson Klara 1924:85
Johanson Klara 1926:172
Johanson Klara 1928:210
Johanson Klara 1930:171
Johanson Klara 1931:69-73
Johanson Klara 1932:46-56
Johanson Klara 1934:101-115
Johanson Klara 1938:202-212*)
Johanson Klara 1941:70-83
Johanson Klara, författare, litteraturkritiker 2008: 36-41, 50*
Johanson Klara, författare, litteraturkritiker?1991: 114-121*, 1992: 180, 185, 257, 261, 1993: 91, 284 f, 1995: 204-210*, 211, 213, 1996: 117-123*, 1997: 282, 1999: 224, 2000: 24 f, 2001: 64 f, 73
Johanson Nils, konstnär 2008: 188, 200 ff
Johanson Nils, konstnär, gymnast?1998: 184, 2002: 181-189
Johanson, Klara , författare , litteraturkritiker 2004:160-168*, 2007:10
Johanson, Nils, konstnär 2004:249, 2007:165*
Johansson (Thenvert) Hugo?2002: 177, 181
Johansson A B 1928:102
Johansson A B 1939:56
Johansson A B, modellsnickare?1993: 160, 1995: 145, 148, 2001: 61
Johansson A P 1928:102
Johansson A P 1937:146
Johansson Albertina (Tiny)?1990: 112
Johansson Alfred, grosshandlare 2008: 139
Johansson Alfred, lantbrukare 2008: 252
Johansson Alfred, skeppare?1994: 103
Johansson Alfred, slaktare 2009: 44, 46*
Johansson Algot 1937:145
Johansson Algot 1937:147*)
Johansson Algot 1940:224*)
Johansson Algot, sparbanksdirektör 2009: 63, 69*
Johansson Anders ?1995: 146*
Johansson Anders direktör 1928:225
Johansson Anders direktör 1936:200
Johansson Anders direktör 1937:101
Johansson Anders direktör 1937:114
Johansson Anders direktör 1937:117
Johansson Anders direktör 1937:142
Johansson Anders direktör 1937:149
Johansson Anders direktör 1939:174
Johansson Anders direktör 1939:178
Johansson Anders direktör 1939:201
Johansson Anders direktör 1939:205
Johansson Anders direktör 1939:46
Johansson Anders direktör 1940:224*)
Johansson Anders direktör 1943:121
Johansson Anders smedmästare 1939:47
Johansson Anders smedmästare 1939:56
Johansson Anders smedmästare 1940:176
Johansson Anders smedmästare 1940:178
Johansson Anders smedmästare 1940:77
Johansson Anders, ekonom 2010: 302*
Johansson Ann ?1998: 13*
Johansson Ann, sångerska?1998: 211*
Johansson Anna Christina 1926:172
Johansson Anna-Lisa?1993: 237
Johansson Anni Matilda, 2010: 178
Johansson Anton 1925:31
Johansson Anton 1925:35
Johansson Anton 1928:82
Johansson Anton 1930:160
Johansson Anton 1932:137
Johansson Anton 1936:129 f
Johansson Anton 1938:39
Johansson Anton 1938:76
Johansson Arne ?1993: 152*
Johansson Arne ?2001: 147*
Johansson Arne Magni, verkmästare?2000: 284*
Johansson Arne, fotbollsspelare?2001: 147
Johansson Aron 1928:137
Johansson Aron, arkitekt?2001: 94, 2002: 193
Johansson Arthur, arrendator?2000: 224
Johansson Artur, bokbindare?1989: 112 f*, 122, 128 f*
Johansson Artur, lantbrukare 2008: 252-256*
Johansson Artur, lantbrukare 2009: 45f*
Johansson August , murare?1994: 101
Johansson August 1929:163
Johansson Augusta Matilda, 2008: 187
Johansson Axel 1936:192*)
Johansson Axel?1992: 247
Johansson B P 1934:120*)
Johansson B P 1934:124
Johansson B P 1940:189
Johansson B P, gymnast?2000: 149*
Johansson Bengt ”Bengan”, förbundskapten 2010: 206f
Johansson Bengt ”Bengan”, handbollsspelare?2002: 232 f*
Johansson Bengt Magnus, pastor?1996: 54-60*
Johansson Bengt-Olof, folkskollärare?1999: 275*
Johansson Bertil, kapten?1993: 313*
Johansson Bertil, lantbrukare 2009: 46
Johansson Bertil?1992: 247
Johansson Birger, lantbrukare 2011: 202f*
Johansson Birgitta, hamnchef 2009: 116
Johansson Bo?2002: 224
Johansson Brita, 2009: 55*
Johansson Brita, tandsköterska?2002: 302*
Johansson Britta, kanslist?1993: 15, 1998: 6-9* (passim)
Johansson C A 1928:120*) f
Johansson Calle, konstnär 2008: 188
Johansson Carl Henning, laxrökare 2008: 8
Johansson Carl, konstnär?2002: 143
Johansson Carl-Otto, sjökapten?1999: 227 ff
Johansson Claes, 2011: 216*
Johansson Claes, fotograf?1998: 13*
Johansson Curt ?2000: 214*
Johansson D, fotbollsspelare?1997: 128*
Johansson David, snickare?1994: 105
Johansson Doris, lärare 2009: 84
Johansson E G 1928:170
Johansson E L, gelbgjutare?1989: 110
Johansson E, fotbollsspelare?1997: 128*
Johansson Edit, flickskolelärarinna 2008: 222
Johansson Egon, befälhavare 2010: 32-49*
Johansson Ella, 2009: 46
Johansson Elsa, 2009: 44
Johansson Emil 1930:150
Johansson Emil 1936:192*)
Johansson Emilia, ordf s-kvinnoklubben, ledamot sf 2011: 190, 195*
Johansson Emmy, 2009: 46
Johansson Erik ”Stockis”, underbefäl 2009: 53-62*
Johansson Erik ?1992: 169*
Johansson Erik 1928:170 ff*)
Johansson Erik, boktryckare?1990: 76, 103-116* (passim), 1992: 241
Johansson Erik, taxiförare?1993: 208
Johansson Erik, verkstadsarbetare 2011: 69
Johansson Ernst, fotbollsspelare?1994: 186*
Johansson Ernst, kapten?1996: 115 f
Johansson F ?1996: 268*
Johansson f Larsson Thyra, handlare?1989: 257*
Johansson f Sjöstrand Margot?1989: 124 f
Johansson F, fotbollsspelare?1996: 268
Johansson Fiken, hofleverantörska?1995: 113
Johansson Fiken, laxrökerska, hovleverantör 2008: 8
Johansson Fritiof, gelbgjutare?1998: 242
Johansson Gerda 1932:236*) f
Johansson Gillis, frisörmästare?1998: 270
Johansson Goda ?2002: 285*
Johansson Greta, organist?1997: 211
Johansson Gun, affärsinnehavare 2011: 34-43*
Johansson Gunnar ”Petit”, journalist?1997: 157
Johansson Gunnar, fotbollsspelare 2008: 242, 252*
Johansson Gunnar, fotbollsspelare 2011: 138-154*
Johansson Gunnar, idrottsledare?1990: 264*
Johansson Gustav ”Halmstad-Gustav”, motocrossförare 2008: 245-249*
Johansson Gustav ”Halmstad-Gustav”, motocrossförare 2011: 74
Johansson Gustav, affärsinnehavare 2011: 260
Johansson Gustav, fabriksförare?1995: 284*
Johansson Gärda 1931:217
Johansson Gärda Charlotta 1931:216
Johansson Gösta, chefredaktör, författare?1990: 262*, 2001: 68
Johansson Hanna 1942:182
Johansson Hedda ?1991: 243*
Johansson Helge, gymnast?2000: 155*
Johansson Helge, lantbrukare 2009: 46
Johansson Hugo, fanjunkare?2000: 279*
Johansson i Gyltige A B 1937:113
Johansson i Hule A 1937:101
Johansson Ida Natalia?1994: 105
Johansson Ida, 2009: 44, 46*
Johansson Inga-Lisa, 2008: 245
Johansson Inger ?1997: 255*
Johansson Ivan ?2000: 153*
Johansson Ivan, försäljare?1999: 193 f*, 200
Johansson Ivan, gymnast?2000: 153
Johansson Ivar ?1994: 188*
Johansson J ?1996: 268*
Johansson J B ?1995: 146*
Johansson J B 1927:200
Johansson J B, jordbruksminister?1993: 258 f, 261*, 270*
Johansson J B, systembolagsföreståndare?1991: 195*
Johansson J K 1935:216
Johansson J M, fabrikör?1989: 146
Johansson J M, hushållerska?1998: 139
Johansson J, fotbollsspelare?1996: 268
Johansson Jan, grafiker 2009: 53-62*
Johansson Jan?1995: 264 f*
Johansson Jan-Erik, styrman?2002: 265
Johansson Johan arrendator 1929:169
Johansson Johan August jordbrukare 1941:37
Johansson Johan August pastor 1926:53
Johansson Johan August pastor 1935:205
Johansson Johan bokhandlare 1928:48
Johansson Johan bokhandlare 1931:140
Johansson Johan bokhandlare 1938:24
Johansson Johan Fredrik, öltappare?1994: 103 f
Johansson Johan Mårten, skräddare?1994: 101
Johansson Johan, bokhandlare 2009: 240
Johansson Johan, bokhandlare?1990: 75 f
Johansson Johanna 1932:194
Johansson Johanna 1932:196
Johansson Johannes 1925:19
Johansson John Emil 1933:240*)
Johansson John Emil 1933:242
Johansson John, arbetskarl?1992: 169*
Johansson John, magasinsförman?1992: 169
Johansson Jonas Melker (John), grosshandlare 2009: 190
Johansson Jonas, arrendator 2009: 43f
Johansson Karin, landshövdingska 2011: 16
Johansson Karl 1943:188
Johansson Karl August, skomakare?1994: 99
Johansson Karl Fredrik ”Jyda-Kalle” fiskare, sjöman?1991: 243* ?????
Johansson Karl Fredrik ”Jyda-Kalle”, fiskare, sjöman?1991: 242
Johansson Karl, gymnast?2000: 149*
Johansson Karl?1995: 264 f*
Johansson Krister ?1993: 152*
Johansson Lars, konstnär 2009: 295
Johansson Lars-Axel, handbollsspelare 2010: 205f*
Johansson Lars-Olof, se Jingblad, Lars-Olof 2011:
Johansson Lennart?1995: 264 f*
Johansson Lennart?2000: 270 f*
Johansson Linnéa?1998: 273 f*
Johansson M 1929:169
Johansson M S 1931:217
Johansson Malin 1941:224*)
Johansson Maria Lovisa 1940:58
Johansson Maria Lovisa 1940:76
Johansson Martin, murare?1997: 289*
Johansson Måns 1934:27 f
Johansson Nils ?2002: 187*, 188*
Johansson Nils Tvilling, fotbollsspelare?1997: 135*
Johansson Nisse ”Tvilling”, fotbollsspelare 2008: 243
Johansson O 1932:70
Johansson Olle ”Brottarn”, brottare?2002: 175 f*
Johansson Olle, arkivarie?1992: 248-254* (passim)
Johansson Olof Sigfrid, disponent?1998: 143
Johansson Olof, brandmästare?1997: 292*
Johansson Oskar ?1992: 169*
Johansson Otto, arrendator?2000: 225
Johansson P 1929:170
Johansson P 1930:163
Johansson Per Henrik, musikdirektör 2009: 258, 255*
Johansson Per Ingvar, revyartist?2002: 266
Johansson Peter, ordf Jazz i Halmstad 2011: 273
Johansson Petter, postdräng?1995: 71 f
Johansson Ragnar ?1992: 169*
Johansson Reimer, landshövding 2009: 275*
Johansson Reimer, landshövding 2011: 65*
Johansson Reimer, landshövding?1998: 279*, 281
Johansson Reinhold, sjöman?1990: 209
Johansson Roger, 2011: 228*
Johansson Rolf, handbollsspelare 2010: 203, 215*
Johansson Rolf, handbollsspelare?2002: 225 f*
Johansson Rune, inrikesminister 2008: 176
Johansson Rune, kontorsanställd?1992: 169*
Johansson Rut, 2009: 46
Johansson S A 1928:102
Johansson S A 1928:99
Johansson S A 1930:148
Johansson S A 1930:163
Johansson S A 1930:29
Johansson S A 1935:213
Johansson S A 1937:123
Johansson S A 1937:128
Johansson S A 1939:204 f
Johansson S A 1940:109
Johansson S A, byggmästare, led sf?1991: 193 f, 1993: 119, 121, 123, 1994: 260, 1995: 151, 1997: 191, 2002: 283
Johansson S K 1932:194 ff*)
Johansson S K 1932:207
Johansson Salomon (i Röshult) 1937:102
Johansson Salomon (i Röshult) 1937:109
Johansson Salomon predikant 1931:126
Johansson Salomon, byggmästare?2002: 113
Johansson Samuel 1931:216
Johansson Selma 1931:110
Johansson Selma 1933:170*)
Johansson Sigge, scout 2008: 209*
Johansson Sigvard ”Sigge Cirkus”, fotbollsspelare 2008: 242*
Johansson Solveig, folkskollärarinna?2001: 134
Johansson Stefan, sotare 2009: 182-188*
Johansson Sten, musiker?2000: 283*
Johansson Stig ?2000: 214*
Johansson Stig Assar, gymnast?2002: 178-189* (passim)
Johansson Stig, 2011: 232f
Johansson Stig, handbollsspelare 2010: 203, 215*
Johansson Stig, handbollsspelare 2011: 10
Johansson Stig, murare 2008: 296*
Johansson Svea ?1993: 152*
Johansson Sven ”Linus”, handbollsspelare?2002: 226
Johansson Sven Ove, högskolerektor 2008: 181f*
Johansson Sven Peter, arbetare?1990: 180
Johansson Sven, datakonsult?1998: 7, 17
Johansson Sven, fotbollsspelare?1998: 288*
Johansson Sven, frisör 2010: 186
Johansson Sven, kommunråd?1992: 248, 1993: 171 f, 1997: 172 f
Johansson Sven, ordf ks 2008: 168f, 170, 174, 176, 183
Johansson Sven, ordf ks 2009: 148, 150, 154f*
Johansson Sven, ordf ks 2011: 222, 231
Johansson Torsten, fotbollsspelare?1998: 288*
Johansson Torsten, specerihandlare?1998: 273
Johansson Ture, chaufför?1992: 169*
Johansson Uno, charkuterist?1989: 268*
Johansson Uno, fotbollsspelare?1994: 184*
Johansson Uno, lantbrukare 2009: 46
Johansson W 1943:196*)
Johansson Werner, fanjunkare?1992: 278*
Johansson Wille ?2002: 229*
Johansson Yngve ”Japan”, lokförare, idrottsman, fotbollsspelare? 1997: 128*, 2001: 143 f*, 2002: 187, 189
Johansson Yngve, förman?1998: 316*
Johansson Åke ?1992: 169*
Johansson Åke R, frisörmästare?1996: 266 f, 1998: 263-278*
Johansson Åke, elektriker 2010: 300*
Johansson Åke, gymnast?2000: 155*
Johansson, Albert, chaufför 2003:129-146*
Johansson, Algot 2006:156f
Johansson, Anton, verkstadsklubbsordförande 2003:207
Johansson, Arne 2006:160
Johansson, Aron, arkitekt 2006:173
Johansson, Arvid, bowlare 2005:170*
Johansson, Beata 2005:109
Johansson, Bengt, korrekturläsare 2006:286*
Johansson, Bengt, laxfiskedräng 2004:114
Johansson, Bertil 2003:78
Johansson, Bertil 2005:135*
Johansson, Britta, kanslist 2003:7
Johansson, Carl Otto, skeppsredare 2006:213f*
Johansson, Carl Wilhelm, kusk, brandsoldat 2003:108
Johansson, Edvin, bensinstationsföreståndare 2004:148
Johansson, Emilia, skoarbeterska, led sf 2005:70, 73f, 76f
Johansson, Erik, tidningsfaktor 2004:83f
Johansson, f. Carlsson Anna, lantbrukarhustru 2008: 252, 256
Johansson, Gert, kanotist 2006:164
Johansson, Greta, sömmerska 2005:213
Johansson, Gunnar ”Petit”, journalist 2005:138f*, 141
Johansson, Gustav Adolf, motocrossåkare 2003:197, 2005:156-168*
Johansson, Gustav, mudderförman 2006:155
Johansson, Harry, musiker 2004:251
Johansson, Hedvig 2006:156
Johansson, Helén, frisör 2007:256*
Johansson, Helmer, kanotist 2006:160ff*, 164
Johansson, Ingemar, bensinstationsinnehavare 2005:236
Johansson, Ivan, elinstallatör 2006:182, 191
Johansson, J E, sjökapten 2006:224
Johansson, Jan-Ove, bowlare 2005:172
Johansson, Johan S, kommunalordförande 2003:141
Johansson, John ”Torlabo” 2004:249f
Johansson, John 2006:160
Johansson, Jonny, bensinstationsinnehavare 2004:151
Johansson, Kalle, chaufför 2006:159
Johansson, Karl Birger, stenhuggare 2005:124ff
Johansson, Karl, ”Jyde-Kalle” 2005:126
Johansson, Kjell, produktionschef 2003:295*
Johansson, Klas, idrottstränare 2007:156*
Johansson, Kurt, direktör 2003:296 *
Johansson, Leif 2006:144
Johansson, Lena 2005:210
Johansson, Maj-Britt, kamrer 2004:283*
Johansson, Maria Lovisa, barnmorska 2004:97-100
Johansson, Nisse ”Tvilling”, fotbollsspelare 2003:178, 2006:109
Johansson, Olle, arkivarie 2004:241
Johansson, Oscar M 2006:160f
Johansson, Oscar, brandman 2003:113*
Johansson, Oscar, kanotist 2006:160f*
Johansson, Ove 2006:234
Johansson, P O, golfspelare 2003:152 f*
Johansson, Roland, boxare 2003:154 f *
Johansson, Rolf 2006:247
Johansson, Rune 2003:294 *
Johansson, Rune, bensinstationsinnehavare 2004:149
Johansson, S A, byggmästare 2006:236
Johansson, se Jakobsson Elisabeth
Johansson, se Johnsson Carolina
Johansson, se Lysell Severina
Johansson, se Thornquist Signe
Johansson, Stefan, idrottsman(gång) 2004:174
Johansson, Sten, gitarrist 2005:194
Johansson, Sven, datakonsult 2003:7, 272 *
Johansson, Tage, affärsinnehavare 2004:225
Johansson, Ture, bensinstationsinnehavare 2004:156
Johansson, Uno, kriminalinspektör 2005:281*
Johansson, Werner, arkivarie 2004:245f
Johansson, Yngve ”Japan”, fotbollsspelare 2006:109
Johansson, Åke ”Tvilling”, fotbollsspelare 2006:109
Johansson, Åke R, frisör 2004:286*
Johansson, Åke, företagare 2006:182-191*
Johansson-Visborg Anna, 2011: 193
Johnson C E 1927:131 f
Johnson F 1934:198*)
Johnson J A 1928:131*)
Johnson J apotekare 1941:261*)
Johnson J apotekare 1941:264
Johnson J lantbrukare 1928:131
Johnson Johan Albin, postmästare?1993: 77*
Johnson S J 1927:131
Johnson, se Larsson Ellen Signe Helfrida
Johnson, se Svensson Silja
Johnsson C 1930:15
Johnsson Carolina 1931:216
Johnsson Ella, 2011: 241
Johnsson I 1941:132*)
Johnsson J 1932:233
Johnsson Joel, skollärare 2008: 77
Johnsson Mina 1940:183*) f
Johnsson Mina 1940:202
Johnsson O 1940:180
Johnsson, Ernst, landstingsman 2003:134, 138
Johnsson, Gunnar, volontäraspirant 2004:203-206*
Johnsson, Henrik, musiker 2005:256
Johnsson, Karin se Bauman, Karin
Johnsson, se Hammar Eva Georgina Sofia
Johnsson, se Holmberg Ida Wilhelmina
Johnsson, Sven, personalfördelare SJ 2003:291 *
Johnstone Axel von, bankkamrer?1996: 127
Johnstone Tyra von?1991: 227, 229*
Johnstone von A 1925:150-151*)
Johnstone von A 1928:212*)
Johnstone von A 1939:92
Johnstone von A 1943:116*)
Johnstone von A 1943:124
Johnstone von Anna 1939:92
Johnstone von G 1927:158
Johnstone von G 1929:214
Johnstone von G 1943:105*)
Johnstone von G 1943:124
Johnstone von Tyra 1931:208*)
Johnstone von Tyra 1932:210
Johnstone von, se Adlerberg Sofie
Jon (Joen, Jonn) Brygger 1934:147
Jon (Joen, Jonn) Brygger 1935:133
Jon (Joen, Jonn) Guldsmed 1934:149
Jon (Joen, Jonn) i Aleker 1934:156
Jon (Joen, Jonn) i Klackerop (Klackerup) 1934:157
Jon (Joen, Jonn) i Klackerop (Klackerup) 1935:115
Jon (Joen, Jonn) i Slätthult 1929:71
Jon (Joen, Jonn) i Öryens hus 1933:162
Jon (Joen, Jonn) Klochestöber 1936:117
Jon (Joen, Jonn) Klochestöber 1936:125
Jon (Joen, Jonn) Thömer Mandtt 1936:117
Jon (Joen, Jonn) Thömer Mandtt 1936:124
Jonas Murmäster 1935:74
Jonas Skomakare 1935:73 f
Jonas Skomakare 1943:170
Jonasdotter Cecilia?1995: 98
Jonasdotter Marta?1992: 76
Jonasson A 1929:126
Jonasson Arne, frisör 2010: 182-190*
Jonasson C A 1939:178
Jonasson H 1940:202
Jondsön Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1936:124
Jonsdatter Ellen (Elline) 1935:133
Jonsdatter Kirsten (Kiersten, Kirstine, Kirstenn) 1935:125
Jonsen J 1935:122
Jonsen N 1935:140
Jonson Alvar, konstnär?1996: 132
Jonson B (i Övraby) 1938:117
Jonson B 1935:194
Jonson Georg, köpman?1989: 261*
Jonson J P, affärsinnehavare?2001: 136-139
Jonson K 1928:25
Jonson K 1935:238
Jonson Maja, affärsinnehavare?2001: 137*
Jonson P 1935:196
Jonson Sven, konstnär 2011: 12
Jonson Sven, konstnär?1989: 247 ff*, 1998: 183*, 2001: 152-157 (passim), 224
Jonson, Sven, konstnär 2006:24
Jonssen (Joennsenn) Christoffer (Christopher) 1930:50 f
Jonssen (Joennsenn) Christoffer (Christopher) 1936:122
Jonssen (Joennsenn) Christoffer (Christopher) Smed 1934:153
Jonssen (Joennsenn) Christoffer (Christopher) Tengiuter 1935:74
Jonssen (Joennsenn) Christoffer (Christopher) Tengiuter 1943:170
Jonssen (Joennsenn) Wyle Christoffer (Christopher) 1934:173
Jonssenn Thor 1936:123
Jonsson A 1941:6
Jonsson Anders, bonde 2010: 65
Jonsson B 1936:161
Jonsson Carl, jordbaneförare?1998: 151
Jonsson Davida?1993: 131
Jonsson Göran, skoldirektör 2008: 169, 174
Jonsson Göran, skoldirektör?1998: 23*, 2000: 276 f*
Jonsson Ingbritt, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 268
Jonsson J 1937:12
Jonsson K 1934:20
Jonsson Pelle, fotbollsspelare?1997: 136*
Jonsson, Bror Åke, kriminalkommissarie 2004:287*
Jonsson, Lennart, programledare 2007:199*
Jonssön (ev = Peder Jonssön) Per 1930:59
Jonssön (ev = Per Jonssön) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1925:9
Josefson f Johansson Gunborg, rikstelefonist?1990: 262*
Josefsson C A 1937:227
Josefsson C A 1937:229
Josefsson Gösta, riksdagsledamot 2008: 170, 172, 174
Josefsson Gösta, riksdagsman?1992: 247
Josefsson Stina, sjuksköterska 2009: 297*
Jude (2 st) Erik (Eric, Erich, Erick) 1934:157
Jude (2 st) Erik (Eric, Erich, Erick) 1940:152
Jude (2 st) Erik (Eric, Erich, Erick) 1940:160
Jude Hans (Hanns) 1934:157
Jude Hans (Hanns) 1936:123
Jude Jens (Jennis, Jenns) 1940:152
Jude Jens (Jennis, Jenns) 1940:159
Jude Söffren (Söfren) 1936:118
Jude Söffren (Söfren) 1936:124
Juel Esger, ärkebiskop?1990: 31, 35, 37
Julin Anna Elisabeth 1931:45
Junbeck Margaretha 1934:86
Junfors, Johnny 2003:197 f
Jung Anna-Lisa, arkivföreståndare?1992: 254
Jung Christina Catharina 1933:133
Junger Lennart ?1989: 105*
Jungstedt A 1927:198*)
Jungstedt C A T 1928:117 ff*)
Jungstedt C A T 1928:97
Jungstedt H 1927:198*)
Jungstedt Karin Matilda 1936:251*) f
Jungstedt Mathilda 1927:198*) f
Junker Nils Peter, sundslots?1995: 99
Juul Esger, dansk ärkebiskop 2008: 13f, 16
Jäderén Harald, skådespelare?1990: 205
Jäderström, Agda, ombudsman 2006:66
Jägerskiöld Agda Maria 1931:56
Jägerström Emmy?1994: 258 f*
Jägerström R 1930:43
Jägerström R 1930:45
Jägerström R 1935:177
Järnklev Britta ?2000: 214*
Järnklev Eric ?2000: 214*
Järpe Eva ?1994: 264*
Järpe f Plym Elsa?1994: 282*
Järpe H 1933:240*)
Järpe H 1933:242
Järpe Hjalmar, bataljonsläkare?1993: 218
Järpe, Sven, läkare 2003:293 *
Jöeäär Rudolf, 2011: 137*
Jöns Murmäster 1935:73
Jöns Murmäster 1943:170
Jöns Väktare 1937:11
Jönsdotter Anna?1990: 183
Jönsdotter Bengta?1992: 68
Jönsdotter Elna?1990: 180
Jönsdotter Lovisa Johanna?1990: 180
Jönson E 1939:145 f
Jönson E 1940:211
Jönson Henrie, 2008: 295*
Jönson L 1938:109
Jönson L 1938:125
Jönson L 1938:132
Jönson P 1935:195
Jönson P 1935:74
Jönson P 1943:170
Jönsson A arbetskarl 1937:15
Jönsson A arbetskarl 1938:24
Jönsson A handelsbokhållare 1927:169-176*)
Jönsson A handelsbokhållare 1930:232*)
Jönsson A handelsbokhållare 1931:121 f
Jönsson A handelsbokhållare 1932:219
Jönsson A stationskarl 1937:147
Jönsson A uppbördsman 1930:83
Jönsson A uppbördsman 1935:71 ff
Jönsson A uppbördsman 1943:170
Jönsson A, skeppare?1995: 129
Jönsson Albert, bokbinderilärling?1989: 110 f
Jönsson Alfred ”Pihla-Jönsson”, handelsbiträde?2001: 118-124*
Jönsson Alma?1996: 94
Jönsson Anders, handelsman?1990: 52
Jönsson Anders, handlande 2008: 252
Jönsson Anders, trädgårdshandlare?1994: 278*
Jönsson Anders?1993: 126
Jönsson Andreas, åkare?1994: 100
Jönsson Anna Amalia, se Rex, Anna 2011:
Jönsson Anna, lärarinna 2011: 248-256*
Jönsson B 1926:200-201*)
Jönsson B 1928:102
Jönsson B 1936:202
Jönsson B 1938:57
Jönsson B 1938:76
Jönsson B 1938:97
Jönsson B 1939:69
Jönsson B 1941:55
Jönsson B 1943:50
Jönsson Barbro, konstnär 2008: 194, 204, 206
Jönsson Bengt Jörgen, handbollsspelare 2010: 205
Jönsson Bengt, professor 2008: 170
Jönsson Bernhard, advokat?1992: 236, 1993: 212, 236, 238
Jönsson Bernhard, bonadsmålare?1995: 165
Jönsson Bernt, kopparslagare?1996: 13
Jönsson Berta 1939:236
Jönsson Berta, fru?1993: 212
Jönsson Boel H, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 276
Jönsson Britt, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010: 146
Jönsson Börje, 2009: 70
Jönsson C 1937:42
Jönsson C P 1924:86
Jönsson C P 1937:105
Jönsson C P 1937:190
Jönsson Carl Alfred, lantbrukare?1993: 139
Jönsson Carl Alfred, slaktare?1994: 100 f
Jönsson Carl Johan, laxfiskare?1993: 131
Jönsson Carl Peter, handlanden, led sf?1994: 95, 98
Jönsson Carl, förman?1992: 169*
Jönsson E 1928:212*)
Jönsson E 1930:232*)
Jönsson E 1942:226 f
Jönsson E, fotbollsspelare?1997: 128*
Jönsson Edv, handlande 2008: 45
Jönsson Edw, handlande?1991: 250 f*
Jönsson Egon, fanjunkare, köpman?1990: 261*
Jönsson Ernst, fabrikör?1994: 110
Jönsson Eva, gymnast?2000: 158*
Jönsson f Brandt Karin, barnsköterska?1998: 311*
Jönsson f Kienroth Anna Petronella?1993: 127
Jönsson G 1929:150
Jönsson G, fotbollsspelare?1997: 128*
Jönsson Gunnar, sjöman?1993: 185
Jönsson Gustaf?1990: 237
Jönsson Gustav, verkmästare 2009: 186
Jönsson Gustav?1994: 185
Jönsson Gösta, fotbollsspelare?2001: 147*
Jönsson H 1936:10
Jönsson Hans, handlanden?1999: 165*
Jönsson Harald, bilförsäljare 2008: 155
Jönsson Henry ?1992: 169*, 173*
Jönsson Håkansdotter Anna Stina 1934:238
Jönsson J arbetskarl 1937:14
Jönsson J trafikchef 1928:101
Jönsson J trafikchef 1928:97
Jönsson J trafikchef 1930:232*)
Jönsson J trafikchef 1937:143*) f
Jönsson J trafikchef 1937:149
Jönsson J trafikchef 1938:85
Jönsson J trafikchef 1939:204 f
Jönsson J trafikchef 1940:253
Jönsson J trafikchef 1943:11
Jönsson J traktör 1929:131
Jönsson Jacob jordbrukare 1935:195
Jönsson Joel Mauritz kyrkovaktmästare 1941:130
Jönsson Johan lantbrukare 1929:164
Jönsson Johan torpare (i Vapnö) 1934:227
Jönsson Johannes 1937:185
Jönsson Johannes, mätare?1993: 119
Jönsson Johannes, slaktare?1994: 100
Jönsson John (Jon), jordbrukare?1993: 124 f
Jönsson John Th?1994: 100
Jönsson Jöns (i Veinge) 1934:226
Jönsson Jöns 1935:71 f
Jönsson Jöns 1943:170
Jönsson Kjell-Arne, 2011: 175*
Jönsson L (1670-t) 1930:75
Jönsson L (1750-t) 1936:12
Jönsson L stationsinspektor 1932:200
Jönsson L, stationsinspektor?1991: 250 f*
Jönsson Lars, handbollsspelare 2010: 205f*
Jönsson Mauritz, smed 2011: 64
Jönsson N 1938:92
Jönsson N P 1937:225
Jönsson Nils, nämndeman?1990: 172
Jönsson Olof, grosshandlare?1992: 244, 1999: 185-192* (passim)
Jönsson Oluf 1935:74
Jönsson Oluf 1936:11
Jönsson Oluf 1943:170
Jönsson Oscar 1936:192*)
Jönsson Oscar 1939:60
Jönsson Oscar 1940:263*)
Jönsson Oscar 1940:265
Jönsson Pehr 1936:8
Jönsson Per?1993: 146 f
Jönsson Peter 1934:238
Jönsson Ragnar, tryckerimästare, resebyråman?1999: 281*
Jönsson Ragnar?1994: 185
Jönsson Roy, revyartist?2002: 266, 269
Jönsson Ruben, kontorschef 2009: 68
Jönsson Rut, affärsinnehavare?1992: 282*
Jönsson S 1926:180 ff
Jönsson Sigrid?1991: 224, 227, 229*
Jönsson Stig, handbollsspelare 2010: 205f*
Jönsson Sven, förman?1992: 164-179, 1994: 187-203*
Jönsson Sven, skeppsbyggmästare?1990: 122
Jönsson T 1929:184
Jönsson T 1936:192*)
Jönsson Tage, sjökapten?1998: 143, 145 f*, 167
Jönsson Thore, ingenjör 2008: 279*
Jönsson Thore, resebyråman?1998: 25
Jönsson Thure, lantbrukare 2011: 202f*
Jönsson Ulf, tandläkare?2002: 294*
Jönsson Uno, handbollsspelare?2002: 225*
Jönsson Wimar, möbelhandlare 2008: 104
Jönsson, Barbro, konstnär 2004:251, 2007:164f*
Jönsson, David, idrottsman (gång) 2005:132f*, 134*,136f*
Jönsson, Eiber, bensinstationsinnehavare 2004:151
Jönsson, Ernst M, åkeriägare 2004:141
Jönsson, Gunnel 2007:139*
Jönsson, Janne, ställföreträdande flygplatsbrandchef 2007:97*
Jönsson, Konrad, butikschef 2003:297 *
Jönsson, Lars 2006:41
Jönsson, Lennart, SJ-anställd 2003:259*
Jönsson, Oscar, expeditionsvakt 2003:183
Jönsson, Petronella, barnmorska 2003:102
Jönsson, Roy, sångare 2005:193-204*
Jönsson, Runo, kanotist 2006:164
Jönsson, se Mellgren Wilhelmina
Jönsson, Stig, bensinstationsföreståndare 2004:155
Jönsson, Sven, förman 2003:125f, 128
Jönsson, Sven, skeppsbyggmästare 2004:62
Jönsson, Thore, ingenjör 2003:7
Jönsön Anders 1942:13
Jönzén Lalla Barbro 1941:258*) f
Jönzén P 1940:259
Jönzén, se Hallberg Mathilda
Jöran Guldsmed se Tesser, Jörgen Jörgensen
Jöran i Försslöf 1935:71
Jöran i Försslöf 1943:170
Jöran i Tollestorp (Tollestorph) 1934:158
Jöran i Tollestorp (Tollestorph) 1935:73
Jöran i Tollestorp (Tollestorph) 1943:170
Jöran Murmäster 1935:196
Jöransson E 1928:24
Jören (Jörenn Weffuer 1936:117
Jören (Jörenn Weffuer 1936:125
Jören (Jörenn) Feldbereder 1936:117
Jören (Jörenn) Feldbereder 1936:124
Jörensön Morten (Morthen) 1936:125
Jörgen (Jörgenn, Görgen Guldsmed (1660-t) 1935:225 f
Jörgen (Jörgenn, Görgen Guldsmed (Guldsmid (1610-t) 1934:149
Jörgen (Jörgenn, Görgen Guldsmed (Guldsmid (1610-t) 1935:107
Jörgen (Jörgenn, Görgen Kniffuesmit 1934:150
Jörgen (Jörgenn, Görgen Kniffuesmit 1936:122
Jörgen (Jörgenn, Görgen Suerdfeiger 1934:147
Jörgen (Jörgenn, Görgen Suerdfeiger 1934:153
Jörgensdatter Marie 1935:148
Jörgensen Edit 1931:208*)
Jörgensen Edit 1932:210
Jörgensen Hindrich, tenngjutare?1999: 87
Jörgensen Juvelerare Markus, 2010: 63
Jörgensen L 1935:121
Jörgensen M 1935:32
Jörgensen Markus, guldsmed?1992: 47
Jörgensson, Helena, barnmorska 2003:102, 2004:97, 101

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"