Daa Jörgen, adelsman?1994: 17 f
Dæyenhard borgare (i Hälsingborg 1934:160 f
Dagsen Anders 1935:95 f
Dahl A 1033:208 ff
Dahl A 1933:204
Dahl A 1933:214 ff
Dahl Anna Sofia 1933:232
Dahl Anna-Lisa, bokhandlare 2009: 241
Dahl Carolina 1926:182
Dahl Carolina 1926:191
Dahl Christine Louise (Christina Lovisa) 1936:247*) f
Dahl Christine Louise (Christina Lovisa) 1942:253
Dahl Eva, 2011: 175*
Dahl f Kollberg Olivia Elisabeth?1993: 89
Dahl Gustaf, civilingenjör?1993: 302*
Dahl Hedvig Sofia 1933:134
Dahl J 1926:179*) f
Dahl J 1926:182
Dahl J 1926:184 ff
Dahl M 1933:135
Dahl M 1938:235
Dahl Magnus, elverksingenjör 2008: 229
Dahl Malte, lagman?1993: 89 f
Dahl P 1938:235
Dahl P J 1936:248
Dahl Peter, major?1993: 89
Dahl Sara Catharina 1928:127
Dahl Sara Catharina 1933:233
Dahl, se Kollberg Olivia Elisabeth
Dahlberg Bertil?1995: 264 f*
Dahlberg C P 1931:67 f
Dahlberg C P 1932:194 f
Dahlberg C P 1932:197*)
Dahlberg C P 1932:205
Dahlberg Erik, fältmarskalk?2001: 222
Dahlberg Erik?1995: 264 f*
Dahlberg F G, trädgårdsmästare?1994: 223
Dahlberg G 1931:181 f
Dahlberg Helle, scout 2008: 209*
Dahlberg Johanna?1992: 72
Dahlberg Karl-Erik, handbollsspelare?2002: 224, 231*
Dahlberg L 1938:118
Dahlberg L 1938:134
Dahlberg L 1938:136
Dahlberg L G 1926:133
Dahlberg L G 1926:136
Dahlberg Laurentius (Lars), slottspräst, kyrkoherde?1989: 17 f*
Dahlberg trädgårdsmästare 1928:32
Dahlberg trädgårdsmästare 1938:237
Dahlberg, Berndt, badmintonspelare 2004:170f*
Dahlberg, Ingrid, badmintonspelare 2004:170f*
Dahlberg, se Ekstedt Anna Greta
Dahlberg, trädgårdsmästare?1992: 72
Dahlbergh E 1927:158
Dahlbergh E 1935:37
Dahlbergh E 1935:50
Dahlbergh E 1939:121 ff
Dahlbergh E 1942:154 ff
Dahlbergh E 1943:174
Dahlgren A  marketentare 1925:114
Dahlgren A  marketentare 1938:13
Dahlgren A  marketentare 1938:16
Dahlgren A handlande 1928:39
Dahlgren A handlande 1935:232
Dahlgren A handlande 1936:18 f
Dahlgren A handlande 1936:47 f
Dahlgren A handlande 1937:19
Dahlgren A handlande 1938:236
Dahlgren A handlande 1941:111
Dahlgren A kronolänsman 1937:221
Dahlgren A, traktör?1996: 46 f
Dahlgren Anders, skeppare, brukspatron?1992: 74
Dahlgren Anna Sara 1938:16
Dahlgren Anna Sara 1938:18
Dahlgren B P?1989: 41 f
Dahlgren Bengt ?2002: 261*
Dahlgren C 1938:226
Dahlgren G 1928:47
Dahlgren G 1938:13
Dahlgren G 1938:16
Dahlgren G A 1930:162
Dahlgren G A 1930:167 ff
Dahlgren G A 1931:100
Dahlgren G A 1931:98
Dahlgren G A, läkare?1993: 218, 2000: 187, 191
Dahlgren Gustaf, traktör?1992: 75
Dahlgren J A 1930:168
Dahlgren Malin 1927:30
Dahlgren, Helfrid, överlärare, led sf 003:164, 2005:71, 82, 88f*, 272*
Dahlgren, se Bergström Ingeborg Maria
Dahlgren, se Winbladh Klara Augusta
Dahlman J 1936:50
Dahlqvist Bertil, fotograf 2008: 54
Dahlqvist Bertil, fotograf?1993: 288-295* (passim), 2002: 297*
Dahlqvist C H 1927:199*)
Dahlqvist C H 1930:188
Dahlqvist C H 1936:129
Dahlqvist C H 1937:203
Dahlqvist C H 1938:56
Dahlqvist E, verkmästare 2010: 252
Dahlqvist Lasse, sångare 2010: 18, 47
Dahlqvist, se Dillberg Lisa
Dahlström B J 1927:90
Dahlström B J 1932:154 f
Dahlström B J 1932:64
Dahlström B J 1936:13
Dahlström B J 1941:113
Dahlström Börge, rektor?2002: 32
Dahlström H 1940:65
Dahlström, Birger, rektor 2003:88
Dahlström, se Arell Anna Helena
Dahlström, se Holst Ingier
Dahlström. se Berg Johanna
Dahmén Bertil, driftingenjör?1996: 274*
Dahmén E 1928:102
Dahmén Elof, läroverkslektor, fil dr?1995: 144
Dahmén Gunnar, teol lic?1993: 184*, 185*, 187*, 1999: 221*, 2000: 274 f*
Dahnberg Yvonne, 2009: 275
Dalin Olof von, författare?1989: 40
Dalin von O 1926:73 f
Dalin von O 1943:176
Dalin, f. Nilson Annika, 2011: 239f, 242
Dalkvist Jenny?1991: 120
Damberg Britt, sångerska 2011: 172
Damberg, Maj, sekreterare 2006:289*
Danielsen D 1935:142
Danielson B A 1940:257
Danielson, se Thulin Karin Bothilda
Danielsson A E 1937:146
Danielsson B, lantmätare?1993: 118*
Danielsson Hans, rektor?1993: 302*
Danielsson Lars Magnus, arbetare?1998: 138
Danielsson Magnus?2000: 133, 137*
Danielsson Rolf, hembygdsforskare?1997: 55 f
Danielsson Tage, kriminalpolis?1995: 276*
Danielsson, Harald ”Tummen”, bowlare 2005:169f*
Danielsson-Aschan kapten 1931:54*)
Danner E 1931:97
Danner E, byggmästare?1993: 237
Danstrup Gunde 1934:157
Danström L 1924:98-101*)
Danström L 1925:126
Danström L 1926:76 f
Danström L 1928:101
Danström L 1928:172*)
Danström L 1928:174 ff
Danström L 1928:51
Danström L 1928:97
Danström L 1928:99
Danström L 1930:231 f*)
Danström L 1931:100
Danström L 1931:110
Danström L 1931:197*)
Danström L 1931:200
Danström L 1933:45
Danström L 1936:208
Danström L 1938:193
Danström L 1938:197
Danström L 1938:41
Danström L 1938:57
Danström L 1939:175
Danström L 1939:181 f
Danström L 1939:201
Danström L 1939:205
Danström L 1940:178
Danström L 1940:235
Danström L 1942:236 f
Danström L 1943:177
Danström Ludvig, redaktör?1990: 76, 112, 1991: 99 f, 250 f*, 1992: 241, 1998: 94
Danström, Ludvig, redaktör 2003:21, 24, 2004:82-91*, 163, 2005:62, 2006:239
Danström, Tiny 2004:83f, 89ff
Dardel Augusta Sofia Lovisa 1934:99
Dauidtt Mester 1936:125
David Glasmester 1934:149
David Glasmester 1942:168
Davidson L 1926:88
Davidson L 1935:32
Davidson L 1938:125
Davidson P 1938:205
Davidson Thorsten, arkitekt?1991: 210
Davidson, Thorsten, kommunråd 2003:298*, 2006:248
Davidsson Ruth ?1994: 188*
Davidsson, Göte, boxare 2003:156
Dawidssön Lauridtz, byskrivare 2008: 23
De Bèsche Lydia 1932:52 f*)
De Bèsche Lydia 1932:56
de Dacia Petrus 1926:21-26
de Dacia Petrus 1933:123
de Dacia Petrus 1940:113 f
De Geer E 1940:215
De Geer Elisabeth Charlotta Augusta 1931:56
De Geer L C 1937:257
De Geer, se Fersen Charlotta Fredrika
De Geer, se Wallberg Ulrika
De la Gardie Hedvig Ebba 1934:206
De la Gardie M 1928:54*)
De la Gardie M G 1934:72 f
De la Gardie Magnus Gabriel, generalguvernör?1989: 12
De la Haye Abraham , arkitekt?1995: 223
de la Haye Abraham 1941:39
de la Haye Abraham 1942:117
de la Haye Abraham 1942:119 ff
De Maré A 1925:97 ff
De Maré A 1941:31
De Maré A 1943:105*)
De Maré A 1943:124
De Maré B 1928:54*)
De Maré C A 1932:235
De Maré G 1932:235
de Maré, Elin, vaktföreståndare 2006:67f
De Maré, se Hammar Hilda Eugenia
De Maré, se Staël von Holstein Helena Sofia
De Paulis, Ruth, sjuksköterska, led sf 2005:71
De Wahl, Anders, skådespelare 2006:120, 122
Decreaux C 1927:124
Dehn O 1928:168
Dejrich C F 1926:131 ff
Dejrich Carl Fredrik, boktryckare?1989: 44, 1994: 81
Dejrich G E 1927:182
Dejrich J G 1926:133
Dejrich Johan Gottfrid, boktryckare?1994: 81
Dejrich, Carl Fredrik, boktryckare 2003:264
Delin Bertil, redaktör, författare 2008: 211
Delin C F 1925:72
Delin C F 1930:231 f*)
Delin C F 1935:168 ff*)
Delin C F 1940:224*)
Delin E 1941:17
Delin J A 1941:20
Delin J S, kommissionslantmätare?1990: 174
Delin, Bertil, redaktör, författare 2006:288*
Dellinghausen von H 1934:80
Dellinghausen von H 1935:192
Dellinghausen von H 1939:124
Dellinghausen von H 1939:152 f
Dellinghausen von, Lambertsdotter Ingrid 1939:152
Dellinghausen von, se Gyldenhoff Eva
Dellinghausen von, Wecken  1939:152
Dellingshausen, Eva Gyldenhoff 2003:35 f, 38, 40 f
Dellingshausen, Hans von, landshövding 2003: 36, 38
Dellwig von Anna Margaretha 1934:207
Demisch A H 1929:25
Demisch D 1929:25
Demisch Daniel, fältskär?1990: 51, 57-61
Demisch J 1929:25
Demsij J 1939:132
Desideria 1928:40
Detlevus Brochtorp  1927:104
Deurell, Carl 2006:120
Dhamman Johanna?1992: 70
Diamant Marcus, med dr?1995: 182
Dickson J F 1928:54*)
Dickson J F 1939:46
Didrich Kremmer 1934:150
Didring E O 1937:145
Diebitsch Anita, affärsinnehavare 2009: 162, 166f*
Diebitsch Signe, affärsinnehavare 2009: 162-168*
Diebitsch Signe, affärsinnehavare?1993: 119
Diebitsch Theodor, åkeriägare 2009: 163
Diedrichs, Tom, bensinstationsinnehavare 2004:151
Diegn de Halmstæthæ Olauus 1934:169
Diegn Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1934:169
Digersson E 1934:226
Digsmed Jesper, kyrkoherde?2001: 220
Dillberg C J F 1924:88*)
Dillberg C J F 1925:72
Dillberg C J F 1928:101
Dillberg C J F 1928:134
Dillberg C J F 1929:65
Dillberg C J F 1932:208*)
Dillberg C J F 1933:170*)
Dillberg C J F 1936:131 f
Dillberg C J F 1936:154
Dillberg C J F 1936:157
Dillberg C J F 1936:206 f
Dillberg C J F 1936:244
Dillberg C J F 1939:174
Dillberg Carl Johan Fredrik, skeppsredare, led sf?1991: 98, 210, 1999: 128-132*
Dillberg Ellen 1939:92
Dillberg f Wessberg Marie Fredrique?1999: 115 f*, 121 f
Dillberg Gustav, konstnär, författare?1999: 142 f*
Dillberg Hanna 1933:170*)
Dillberg I 1943:196*)
Dillberg J 1936:210
Dillberg Johan Petter 1936:209-245*)
Dillberg Johan Petter?1999: 132-136*
Dillberg Johan Philip 1924:80
Dillberg Johan Philip 1925:31 f
Dillberg Johan Philip 1925:34 f
Dillberg Johan Philip 1926:100
Dillberg Johan Philip 1928:127
Dillberg Johan Philip 1928:85
Dillberg Johan Philip 1929:142
Dillberg Johan Philip 1930:10 f
Dillberg Johan Philip 1931:195 f
Dillberg Johan Philip 1932:84*)
Dillberg Johan Philip 1933:25
Dillberg Johan Philip 1936:128 f
Dillberg Johan Philip 1936:197
Dillberg Johan Philip 1936:206
Dillberg Johan Philip 1936:209
Dillberg Johan Philip 1936:241 ff
Dillberg Johan Philip 1936:51
Dillberg Johan Philip 1937:202
Dillberg Johan Philip 1937:205
Dillberg Johan Philip 1937:50
Dillberg Johan Philip 1938:17
Dillberg Johan Philip 1938:38 ff
Dillberg Johan Philip 1942:35
Dillberg Johan Philip 1942:50 f
Dillberg Johan Philip 1942:62
Dillberg Johan Philip 1943:108*)
Dillberg Johan Philip 1943:124
Dillberg Johan Philip 1943:177
Dillberg Johan Philip, handelsman, ordf sf?1990: 175, 1991: 122 ff, 1993: 141, 1999: 114-124* (passim)
Dillberg K 1943:196*)
Dillberg Lisa 1931:208*)
Dillberg Lisa 1932:210
Dillberg Mytt 1932:208*)
Dillberg Stig, ingenjör?2000: 25*, 27*
Dillberg W 1926:202
Dillberg W 1928:86
Dillberg W 1928:88
Dillberg W 1931:81
Dillberg W 1932:233
Dillberg W 1933:11
Dillberg W 1936:197
Dillberg W 1936:209
Dillberg W 1936:241 ff
Dillberg W 1936:52
Dillberg W 1937:185
Dillberg W 1937:205*)
Dillberg W 1937:216
Dillberg W 1937:224
Dillberg W 1938:39 f
Dillberg W 1938:56 f
Dillberg W 1940:38
Dillberg W 1942:48
Dillberg W 1943:109*)
Dillberg W 1943:111
Dillberg W 1943:124
Dillberg Wilhelm, handlande, led sf?1999: 116-127* (passim)
Dillberg Y 1931:208*)
Dillberg Y 1932:210
Dillberg Y 1933:170*)
Dillberg, Carl Johan Fredrik, direktör 2003:70, 2006:141
Dillberg, Ellen 2005:72
Dillberg, Johan Philip, handlande, ordf sf 2003:67, 2004:258
Dillberg, se Hammar Anna Ulrika Sofia
Dillberg, se Schmitt Elisabeth Charlotta
Dillberg, se Wessberg Maria Fredrika (Fredrique)
Dillberg, släkten ?1999: 114-154
Dillberg, Stig, ingenjör 2003:7
Dillberg, Yngve, postmästare 2005:224-230*
Dillert C M 1925:114
Dillert C M 1927:50
Dillert C M 1928:40
Dillert C M 1929:131
Dillert C M 1936:48
Dillert C M 1937:30
Dillert I 1928:214
Dillert I 1928:217
Dillert I 1928:32
Dillert I 1936:10
Dillert I 1937:14
Dillner I 1936:21
Dillner I 1938:236
Dillner J 1938:236
Direnius Gottfrid, fotbollsspelare 2011: 139, 142, 149, 152, 154*
Dirik van Minnen  1934:150
Dirik van Minnen  1934:167
Dirik van Minnen  1935:124
Disterlo D 1934:206
Diuberg Carl (Charles), redare, skeppare?1993: 128
Diuberg f Orup Anna Catarina, änka?1993: 128
Djuberg (=Johanna?) änkefru 1938:237
Djuberg B 1937:14
Djuberg B 1937:16
Djuberg B 1942:61
Djuberg C 1927:33
Djuberg C 1928:37
Djuberg C 1936:46
Djuberg C 1937:16
Djuberg G 1925:18
Djuberg G 1929:77
Djuberg G 1932:64 f
Djuberg G 1936:14
Djuberg G 1943:80
Djuberg Gudmund, kyrkoherde?1995: 84
Djuberg P 1932:64
Djuberg S P 1928:47
Djuberg S P 1929:131
Djuberg S P 1936:50
Djuberg, se Bökman Ingrid
Djuberg, se Montin Britta Maria
Djuberg, se Rhedin Johanna
Djuric, Dusan, fotbollsspelare 2007:155*
Djurklou Kristina Natalia 1934:100
Djurvall f Jonson Anna, folkskollärare?2000: 280*
Dohrmann, Curt, arrendator 2003:80
Dolowitz E, köpman?1994: 101
Dolowitz Efraim, gymnast?2000: 153*
Dominus Jon, präst?1998: 57
Donaw af Fredrik 1937:83
Dongas Christina, artist 2010: 292*
Donit Nils Gustaf, bärare?1994: 94
Donnér f Sanderberg Greta ?1994: 284*
Donnér underlöjtnant 1931:54*)
Dornerodt (Dornerödt) Mads (Madtz, Mattz, Matz) 1925:7
Dornerodt (Dornerödt) Mads (Madtz, Mattz, Matz) 1934:164
Dornerodt (Dornerödt) Mads (Madtz, Mattz, Matz) 1936:123
Dornerödt Mats?1991: 27, 1999: 49
Douglas Christina Catharina 1934:81
Dovenstam H 1936:192*)
Dragstedt C W P 1929:143
Dragstedt C W P 1930:232*)
Dragstedt C W P 1931:229-230*)
Dragstedt C W P 1943:115*)
Dragstedt C W P 1943:124
Dragstedt G M 1932:139
Dragstedt G M 1932:37
Dragstedt G M 1932:79
Dragstedt G M 1933:8
Dreijern von Magdalena Elisabeth 1934:82
Dreyer Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) 1934:148
Dreyer Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) 1935:130
Drougge A F 1928:175
Drougge A F 1930:189
Drougge Ad F, kontrollör?1990: 76, 110
Dryander bibliokekarie (i Stockholm) 1933:133
Dryander Hans 1927:90
Dryander Hans 1927:93
Dryander Hans 1927:95 ff
Dryander Hans 1932:155
Dryander Hans 1932:64
Dryander Hans 1939:218
Dryander Hans 1941:113
Dryander Hans 1941:197 f
Dryander Hans 1943:80
Dryander Hans, kyrkoherde?1995: 80-87 (passim)
Dryander Hindrick 1932:64
Dryander, Jonas, linnélärjunge 2004:59
Dryander, se Nordtman Cristina
Dryander, se Rehdin Johanna
Dryander, se Starkelia Elisabeth
Drängsered, se Niels i D
Dubb A 1930:83 f
Dubb A 1930:95
Dubb A 1931:181
Dubb A 1935:192
Dubb A 1935:197
Dubb A 1936:112
Dubb A 1941:59 f
Dubin Koort 1930:57
Dubin Koort 1934:161
Dubin Koort 1935:89
Dublar M 1932:61
Due Nielsen Jörgen, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 274, 276
Due-Boje Sergei, ryttmästare?2001: 204
Dufva (Dufve, Duffue, Duva) O 1935:238
Dufva Brita 1934:200
Dufva L H 1934:200
Dufva O 1928:25
Dufva, Malkolm, handlande 2003:141
Dufvenberg Maria Josefina 1930:167
Dunant Henri, 2010: 139
Duncam J 1935:50
Duncan Jacob, generalmajor?1997: 52
Dune B 1934:169
Dune Per 1934:169
Dune Per 1936:123
Dune Pouel(l) (Powill) 1934:169
Dune Pouel(l) (Powill) 1936:118
Dune Pouel(l) (Powill) 1936:125
Dunér, Uno, heraldiker 2003:28
Durell f von Krakow Birgitta, godsägarhustru?1995: 72
Durell M 1928:145
Durell M 1934:77
Durell P 1935:41
Durell P 1938:107
Durell P 1938:122
Durling Lotty 1942:192
Dybeck Brita Maria?1990: 73
Dÿbeck Johan, organist?2002: 35
Dyderik kyrkoherde 1932:57
Dyderik kyrkoherde 1934:161
Dye M 1934:169
Dymling Carl, lektor?1995: 249-253*
Dymne Lars, 2010: 211f, 214
Dymne Lars, handbollsspelare?2002: 224*, 225*
Dünne, Jeppe, stadsmätare 2005:18
Dytmer Skomager 1934:152
Döbeln von Anna Elisabeth 1934:82
Döös Björn, major?1995: 242

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"