032sBYQ6S89F

Det populära utomhusbadet är mycket uppskattat – det är vackert, bjuder på skön motion och har fri entré.

1837 började stenbrytningen vid Kohallsklippan vid Västra stranden. De stora stenblocken användes för att bygga hamnarmar vid Nissans utlopp för att få bort sand och slam som var besvärligt för sjöfarten.

Stenbrytningen och hamnförbättringen pågick i olika etapper och resultatet blev två stenbrott, som så småningom vattenfylldes av källor och havsvatten som slog in vid stormarna. Brotten användes från början av 1900-talet som badplatser.

Det västra brottet var djupast och blev Simstadions bassäng. Det östra, Kattabrottet, blev det nuvarande grönområdet.

1923 arrenderades området av Halmstads Bollklubb för en krona om året och användes för den nymodiga simsporten och simmarna inrättade en 50 meters bana där. 1932 bildades Simklubben Laxen. 1935 började Laxen bygga Simstadion, som de närmast följande åren fick åskådarläktare, omklädningsrum, kontor och anordning för svikthopp.

Klubben lade ner ett stort arbete, som tog mycket kraft och pengar. Den 1 april 1944 övertog kommunen genom dåvarande idrottsplatsstyrelsen Simstadion.

Det populära utomhusbadet är mycket uppskattat – det är vackert, bjuder på skön motion och har fri entré.

Kerstin Wedin

Källa: Sven Aremar, Kors och tvärs i tid och rum. 1991, s. 275-279.

Bild: Museets Bildstation.

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"