Örjansskolan utgjorde ursprungligen Halmstads läroverk, som hade invigts 1906. Byggnaden var ritad av helsingborgsarkitekten Alfred Hellerström och rymde över 400 elever. De kom inte bara från Halmstad utan även från den omgivande landsbygden. Men 1968 hade elevantalet ökat och en ny skolbyggnad uppförts i Sannarp och som nu kom att tas i bruk.

  Flera tidigare elever har på äldre dagar skildrat sina skolminnen i Föreningen Gamla Halmstads årsbok från den skola som en gång hette Halmstads högre allmänna läroverk. En av dem var filosofen Alf Ahlberg, som kom från Harplinge, en annan var hovpredikanten Gunnar Dahmén. Båda hade positiva minnen att berätta om sin skoltid. Men säkerligen fanns det en del elever som inte hade lika roliga minnen från ungdomsåren. Stryk och kvarsittning.

  I samband med att det gamla läroverket lades ner 1968 ordnade Hallands museum en utställning med namnet ”Den siste studenten”. I gamla läroverkets samlingar fanns mycket att visa: Biologiska föremål, uppstoppade djur, skelett, arkivalier, foton mm. Till rariteterna hörde gamle finansministern Ernst Wigforss studentuppsats i urval. Wigforss hade vuxit  upp på Klammerdammsgatan i Halmstad och levde fortfarande vid läroverkets nedläggning 1968. Idag har Internationella engelska skolan sedan 2011 sina lokaler i Örjansskolan.

Text: Lennart Lundborg

Bild: Christel Ek

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"