På sommaren ligger uteserveringarna tätt och semesterfirarna fyller Lilla torg för att äta, dricka och roa sig. Det är nog inte många som tänker på att de sitter på en historisk plats som har mycket att berätta.

På medeltiden var troligen denna del av Halmstad obebyggd men på slutet av 1400-talet kom gråbröderna som franciskanermunkarna kallades till Halmstad. De byggde Sankta Annas kloster på den plats som nu är Lilla Torg.

Själva klostret Sankta Anna blir kortvarigt i Halmstad. Både franciskaner- och dominikanermunkarna fördrivs från staden vid reformationen på 1530-talet.

Dominikanerna kom till Halmstad redan på 1260-talet. När staden flyttade till nuvarande plats placerade dominikanerna sitt Sankta Katarinas kloster i området kring västra delen av Klammerdamsgatan. Båda franciskaner- och dominikanermunkarna var tiggarordnar som levde av allmosor viket måste varit betungande för halmstadborna men samtidigt fanns det läkekunniga munkar som kunde hjälpa halmstadborna vid sjukdomar och olyckor. Ofta lärde också munkarna borgarbarn att läsa och skriva.

I klostret begravs också några personer från samhällets sociala toppskikt. Det vet vi tack vare arkeologiska fynd som görs vid utgrävningar 2023 och 2024. Bland annat hittas ett metallsvärd bredvid ett skelett av en man som varit 1,90 lång. Svärdet är en mycket ovanlig upptäckt i en medeltida grav. Arkeologerna hittar också ett smycke i form av en ring, även den ett ovanligt fynd, eftersom den sandiga jorden inte har bevarat metall särskilt bra.   

Efter klostertiden fortsätter man att begrava människor på torget och totalt har över 300 skelett grävts fram. Både i prydliga gravar och mer huller om buller, vilket tyder på att det inte alltid är så välbärgade personer som läggs här. 

En klosterbyggnad på Lilla Torg som stod kvar efter stadsbranden 1619, den blev ett tyghus där militären förvarade sina vapen.

På en annan del av torget höll man kreatursmarknader. I slutet av 1800-talet flyttades  kreatursmarknaden till Tivolitorget lite utanför staden. På Lilla Torg blev försäljning av ved, torv, möbler, glas och bleckprodukter kvar.

Det är också på Lilla Torg Halmstads arbetarrörelse startar. Den 2 maj 1897 genomförde man sin första demonstration med paroller om allmän rösträtt och 8-timmars arbetsdag. Det första demonstrationståget skall ha samlat över 1000 personer.

När busstrafiken kom igång på 1920-talet blev Lilla Torg platsen för den första bussterminalen, där öppnades också en biljettexpedition. Fram till början av 1960-talet var Lilla Torg knutpunkten för landsortsbussarna.

Sedan 1903 fanns brandstationen på plats söder om torget. På 1920-talet började området runt torget moderniseras. Först kom Schönbeckska huset på norrsidan av torget med många vackra byggnadsdetaljer, trappstensgavlar, burspråk i koppar och ett tegel murat i ett varierat mönster.

Året efter uppfördes telegrafstationen som blev den dominerande byggnaden vid torget. Det är ett påkostat bygge med trappans vackert huggna stenklot, hamrade järnräcken och på väggen ovanför ingången ett Merkuriushuvud.

1925 byggdes så biografsalongen Röda Kvarn med vackert huggna gråstenskolonner och ett stort gavelstycke med namnet på byggnaden. Enligt riksantikvarieämbetets inventering är Röda Kvarn ”den mest anslående, imposanta fasaden av alla i sinnevärlden existerande biografer i Sverige”. Huset är byggnadsminne.

Läs mer
Halmstad – kors och tvärs i tid och rum sid 51-57
Stadsvandring i Halmstad, Lilla Torg sid 17-26
Återsken, ett sekel i elden i Halmstad brandförsvar
Halmstads historia Del 1, Kloster och hospital, sid 181-185
GHÅ 1994, Franciskanerklostret Sankta Anna på Lilla Torg, sid 9-16
GHÅ 2003, Halmstad Brandförsvar 100 år, sid 107-117

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"