Fredrik-Strom
För 85 år sedan, 1926, utkom ”Staden vid havet”, Fredrik Ströms färgstarka skildring av 1880-talets Halmstad. I en berättelse som myllrar av liv möter vi ett tvärsnitt av stadens invånare: från kakelugnsmakare och poliskonstaplar till fattiga fiskare och sjömän på Söder. I Slottsmöllans fabrik härskar direktör Gordon över sina textilarbetande män och kvinnor. Under de här åren slår arbetarrörelsen rot i Halmstad och vi kan följa hur de nya strömningarna sprider sig och möter motstånd hos arbetsgivarna.

 

Fredrik Ström föddes i Breared 1880 men växte upp och tog studenten i Halmstad. Hans politiska verksamhet tilldrog sig främst i Stockholm, där han var riksdagsledamot och ordförande i stads-

fullmäktige. Mest känd är väl Freddrik Ström för romanen ”Folket i Simlångsdalen”, även om hans författarskap spänner över en rad titlar i skilda ämnesområden.

  Fredrik Ström avled 1948 och vilar på Breareds kyrkogård. I Halmstad fick han 1955 ge namn åt den gata på Öster där Halmstad Fastighets AB sedan länge har sina lokaler. I ”Gatunamnen i Halmstad” skriver Valter Håkansson att Halmstads gamla Folkets Hus låg i närheten, vilket var ett bra skäl för att gatan skulle uppkallas efter en man som i författarskap och gärning ägnade sitt liv åt arbetarrörelsen.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"