Ångaren Halland ligger vid Tullkammarkajen. Hallandsbolaget drev trafik längs Sveriges västra kust från Göteborg via bland annat Halmstad till Malmö och Köpenhamn och till slut vidare till Lübeck. Fartygen tog både last och passagerare.

Kanske är den eleganta damen som går på kajen just en passagerare på väg till Tyskland? När är bilden tagen? Tullhuset står färdigt vilket antyder efter 1911. Det är inte under första världskriget eftersom fartygen inte har målade nationalitetsbeteckningar på sidorna.

Om man kan identifiera vilken Halland det rör sig om blir tidsbestämningen säkrare. Bolagets andra fartyg med namnet Halland såldes 1918. Halland nr tre hette från början Westkusten men ändrade namn. Jag undrar om bilden ändå inte är från tidigt 1920-tal. /Anders Bergenek

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"