På tisdagskvällen 25 april hölls Gamla Halmstads traditionsenliga vårmöte i Immanuelskyrkan. Som vanligt hade en stor skara intresserade tagit plats i kyrksalen, där föreningens ordförande Sven Johansson hälsade välkomna och överlämnade ordet till kvällens första föredragshållare, Sven-Olof Olsson, vars föreläsning handlade om Skandinaviska Jute Spinneri och Väveri i Oskarström.

Sven-Olof Olsson, docent i ekonomisk historia, utkom i höstas med boken ”Från säck till vägg – Produktion och relationer i Oskarström”, vilken utgör sjätte delen i Gamla Halmstads skriftserie om Halmstads industrihistoria. Föredraget blev en sammanfattning av ”Jutans” historia: från den snabba uppbyggnaden på 1890-talet och fram till nedläggningen 2011. Som Sven-Olof Olsson visade genom sin föreläsning är historien om Jutefabriken inte ”bara” industrihistoria, utan i lika stor utsträckning kultur- och socialhistoria.

Sven Johansson, Gamla Halmstads ordförande. Bo Persson, ordförande i Oskarströms samhällsförening. Sven-Olof Olsson, docent i ekonomisk historia och författare till boken om Jutefabriken.

Därefter lämnades ordet vidare till Bo Persson, ordförande i Oskarströms samhällsförening, som i sitt anförande framhöll att farhågorna om att Oskarström skulle stagnera efter ”Jutans” nedläggning inte besannats. Tvärtom har orten, enligt Bo Persson, upplevt en stark utveckling de senaste åren och samhällsföreningen är optimistisk inför framtiden.

Sven Johansson och Mari-Ann Carlsson.

Efter att mötet avslutats berättade en kvinna vid namn Mari-Ann Carlsson att hennes far, Karl Hallberg, som var nattvakt på ”Jutan”, blev skjuten på fabriken 1941. I Hallandsposten den 17 september 1941 kan man läsa om händelsen. Motivet blev aldrig klarlagt eftersom gärningsmannen sköt sig själv efter dådet, men han hade tidigare blivit avskedad från arbetet på Jutefabriken. Hur som helst bekräftade denna berättelse att Jutefabrikens historia också inrymmer en hel del dramatik.

Text: Peter Björk

Foto: Christel Ek

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"