120 besökare deltog i föreningens vårmöte den 21 mars i Immanuelskyrkan. Föreläsare var Bengt Hultén och temat var författaren Albert Olsson. Föredraget var mycket intressant och för de besökare, som ännu inte bekantat sig med denne författare från Harplinge, väcktes helt säkert en stark läslust. Bengt Hultén är ordförande i Albert Olssonsällskapet. Efter föredraget deltog 65 besökare i en supé på restaurang Jarlen.

IMG_2421_2_2

Bengt Hultén är ordförande i Albert Olssonsällskapet. Foto: Christel Ek.

 

Albert Olsson föddes i Eslöv 1904. Efter folkskollärarexamen tillträdde han på 1920-talet en lärartjänst i Harplinge i Halland, som han innehade fram till sin pensionering.Vid sidan om arbetet i skolan åstadkom han ända in på 1980-talet en litterär produktion av betydande omfattning. Den var mycket mångsidig, bestående av underfundiga aforismer och essäer, finstämd lyrik och tunga romaner. Författarskapet spänner från bondeliv i Halland till kulturyttringar i Faraos Egypten. Hans arbeten blev gränsöverskridande i både tid och rum med omsorgsfullt genomarbetade person- och miljöteckningar.

Albert Olsson är mest känd för sin romantrilogi om 1600-talsbonden Tore Gudmarsson. De tre böckerna Sand, Gränsland och Tore Gudmarsson gavs ut i början av 1940-talet. Författaren såg sina romaner som en motståndshandling mot andra världskrigets våldsamheter.

 

Läs mer om Albert Olsson här

 

Spelet ”Brockhusen rider till Haverdal” har visats utomhus under flera somrar i Haverdal.

Foto: Christer Engstrand

 

toregudmar4

 

toregudmar6

 

toregudmar11

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"