Rätta svar är markerat med fetstil.

 

Fråga 1 – Vilket år inträffade kungamötet i Halmstad mellan Christian IV och Gustaf II Adolf?

 1. 1618                                   x. 1619                               2. 1620

 

Fråga 2 – Vem av följande arkitekter var också en uppskattad akvarellmålare?

 1. Knut Beckeman            x. Sven Gratz                      2. Per Lennart Håkansson

 

Fråga 3 – Vilken av de stora industrialisterna i Halmstad byggde upp verksamheten i Malcus?

 1. Isak Wallberg                   x. Gottfrid Westerberg       2. Edvin Berger

 

Fråga 4 – Vilken Halmstads borgmästare fungerade under en period som Sveriges justitieminister?

 1. Thure Stockenberg        x. Georg Bissmark             2. Maths Heuman

 

Fråga 5 – Vilken finsk hamnstad blev under andra världskriget vänort till Halmstad?

 1. Hangö                             x. Vasa                                2. Åbo

 

Fråga 6 – Vilken typ av livsmedel producerade och sålde den kvinnliga entreprenören Eleonora Uttke?

 1. Karameller                  x. Rökt lax                           2. Bakverk

 

Fråga 7 – Vilket år invigdes S:ta Katarina kapell på Västra kyrkogården?

 1. 1935                                     x. 1938                                2. 1941

 

Fråga 8 – Vilken Halmstadpolitiker har tjänstgjort flest år som ordförande i drätselkammaren eller i dess efterföljare kommunstyrelsen?

 1. Ernst R Andersson               x. Erik Bengtsson               2. Carl Fredrik Graf

 

Fråga 9 – Vilket år invigdes Hallandsgården på Galgberget?

 1. 1914                                   x. 1925                               2. 1932

 

Fråga 10 – Vad hette den fackföreningman som bland annat lugnade folkmassan i samband med brädgårdskravallerna 1931.

 1. Otto Brodin                    x. Edvin Jansson                2. Yngve Lindgren

 

Fråga 11 – Vilket år byggdes fyren på Tylön?

 1. 1870                               x. 1880                                2. 1890

 

Fråga 12 – Vad heter den sedermera danske kung som gav Halmstad dess första privilegiebrev 1307?

 1. Christian I                      x. Christoffer II                  2.  Frederick II

 

Fråga 13 – Munken Petrus de Dacia skrev ett brev daterat i Halmstad redan 1271. Vilken var hans nationalitet?

 1. Dansk                              x. Svensk                            2. Tysk

 

Fråga 14 – Vilken nationellt känd arkitekt ritade Sparbankshuset som invigdes 1914?

 1. Aron Johansson              x. Ivar Tengbom                2. Ragnar Österberg

 

Fråga 15 – Hur många lägenheter byggdes på Andersberg under perioden 1965-1970?

 1. 1 800                            x. 2 500                               2. 3 300

 

Fråga 16 – Vilket var Halmstads första moderna varuhus på 1960-talet?

 1. Combi Favör på Storgatan                 x. Domus vid Stora Torg     2. Tempo vid Nyhem

 

Fråga 17 – 1848 öppnade köpmannen Gustav Falck en affär i det grönglaserade huset på Storgatan 32. Vad sålde han främst?

 1. Böcker                                          x. Charketurivaror              2. Tyger

 

Fråga 18 – Traditionen att sjunga in våren på Galgberget startade 1938. Vem ledde allsången vid det tillfället?

 1. Felix Körling                              x. Robert Nilsson                                      2. Sven-Åke Welin

 

Fråga 19 – Vilket år sattes den första julgranen upp på Stora Torg?

    1. 1914               x. 1918                               2. 1922

 

Fråga 20 – 1964 hade den första Halmstadrevyn med Sven-Uno och ”Palle” premiär. Vad hette den revyn?

 1. Första försöket                   x. Skepp på skoj                   2. Himlafelet

 

Fråga 21 – Vilken var den första järnvägslinjen som byggdes till Halmstad?

 1. Halmstad – Bolmen             x. Halmstad – Nässjö           2. Halmstad – Helsingborg

 

Fråga 22 – Hur många innevånare hade staden Halmstad 1750 enligt SCB som började föra statistik detta år?

 1. 512                                              x. 713                                  2. 1 212

 

Fråga 23 – Kristian I och Birger Jarl träffas i närheten av Halmstad 8 juni 1257. Var träffades de?

 1. Ettarp                                    x. Övraby                            2. Sperlingsholm

 

Fråga 24 – Var fanns skolskeppet Najaden 1946 innan det flyttades till Halmstad?

 1. Karlskrona                              x. Torekov                         2. Helsingborg

 

Fråga 25 – Vad är bakgrunden till Fredsgatans namn?

 1. Det fanns ett hus som hette Freden i närheten av gatan
 2. Gatan fick namnet 1918 när det blev fred efter första världskriget
 3. Det finns en soldatkyrkogård i närheten som inspirerade till namnet

 

Fråga 26 – Anna Rex var en framgångsrik företagsledare och politiker. På vilket företag fungerade hon som chef?

 1. Maskinfabriken Rex                      x. Maskinfabriken Waco    2. Nyhems Mekaniska

 

Fråga 27 – 1929 var en svår isvinter och många fartyg frös fast på Kattegatt utanför Halmstad. Flygplan med nödhjälp var stationerade i Halmstad. Var i Halmstad startade dessa flygplan?

 1. Civila flygfältet                   x. Gipen på Galgberget                            2. På Nissan

 

Fråga 28 – Carl Fredrik Pyhlsson blev Halmstads första postmästare 1855. Varför är han välkänd i filatelistkretsar?

 1. Han stämplade frimärkena med ovanligt snygga stämplar.
  x. Han stämplade breven med blått bläck.
  2. Han skrev sina initialer bredvid frimärkena när han stämplade dem

 

Fråga 29 – Vem var det som började plantera träd på Galgberget och göra om Galgberget från en sandhed med ljung och mossa till en skog.

 1. Konsul Göran Hammar
  x. Trädgårdsmästare Jac Erikson
 2. Jägmästare Carl Gustav Noréen

 

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"