Med Stål i Halmstadtappning ger föreningen ut sin tredje bok om Halmstads industrihistoria. Den ger med sina drygt 140 bilder och illustrationer, tillsammans med texten, en bild av livet på Järnverket, företagets produkter och några exempel på armeringsstålets användning.
Pris 50 kr.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"