Hallands Konstmuseums om- och tillbyggnad beräknas stå klar senhösten 2019. Utöver renovering av den befintliga byggnaden tillkommer en utbyggnad med huvudentrén vänd mot staden och parkområdet intill Nissan. Den nya byggnaden omfattar totalt 1 700 kvadratmeter. Den öppna entréhallen ska innehålla reception, museets butik och ett café med uteservering samt en hörsal.

Den nya byggnaden rymmer också utställningslokaler. Till skillnad från entréhallens generösa dagsljusinsläpp har de en mer sluten form, främst för att uppfylla dagens höga krav på klimat och säkerhet, vilket i sin tur medför att museet kan visa konstverk och utställningar som tidigare inte varit möjligt. I den nya delen finns också en verkstad för internt bruk, nytt konstmagasin och ett fotomagasin.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"