Föreningen Gamla Halmstads årliga vårmöte hölls på torsdagskvällen den 19 april. Platsen var, i vanlig ordning, Immanuelskyrkan på Strandgatan 20 och även i år kunde föreningens ordförande Sven Johansson hälsa en stor skara intresserade åhörare välkomna.

Vårmötet ägnades traditionsenligt åt föredrag kring ett aktuellt tema, vilket den här gången var ”Lundgrens Gjuteri igår, idag och imorgon”. Med tanke på att Lundgrens Gjuteri mellan 1917 och 2009 var en av de större industrierna (och arbetsgivarna) i Halmstad fanns med all säkerhet en och annan i publiken som själv arbetat på Lundgrens eller som haft en eller flera anhöriga bland de anställda där.

Först ut av kvällens tre talare var Bengt Gärdfors, författare till boken Lundgrens Gjuteri: Tradition och utveckling i ett familjeföretag i Halmstad, vilken utkom i höstas och utgör sjunde delen i Gamla Halmstads skriftserie om stadens industrihistoria. Bengt Gärdfors berättade, i ord och bild, historien om Lundgrens Gjuteri, från grundandet och fram till åren kring 1969-70, då Lars Magnus Lundgren blev verkställande direktör, mitt under en för gjuterierna i Sverige mycket turbulent tid.

Därefter lämnades ordet vidare till Lars Magnus Lundgren själv, numera vd för AB Kemisten, som berättade om åren som vd för Lundgrens Gjuteri, men också vice ordförande i Svenska Gjuteriföreningen. Familjen Lundgren är fortfarande verksam i gjuteribranschen, även om produktionen i Halmstad är avvecklad sedan nästan ett decennium tillbaka.

Som avslutning på kvällens program berättade Mats Nilsson, projektledare på HFAB, om framtiden för den gamla gjuteritomten. Fabriksbyggnaderna har, med några undantag, rivits och kommunen har upprättat en ny detaljplan för området. Mats Nilsson förevisade, i sitt anförande, planerna för byggandet av ett helt nytt bostadsområde med namnet ”Lundgrens Trädgårdar”. Arkitekturen är avsedd att anknyta till de gamla gjuteribyggnaderna, men Lundgrens Trädgårdar ska också bli ”ett grönt område”, lovade Mats Nilsson.

Före och efter mötet fanns möjligheten att köpa såväl boken om Lundgrens Gjuteri som den alldeles nyutkomna Badliv i Halmstad. Ett stort antal i publiken passade på tillfället att köpa böckerna, som såldes till förmånligt vårmötespris.

 

Text: Peter Björk

Foto: Christel Ek

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"