vapn1937

Halmstad fick sitt vapenfastställt av Kungl Maj:t den 8 maj 1936 med beskrivningen:
Sköld: I blått fält en bjälke av silver, belagd med tre öppna kronor av guld krönta hjärtan.
Hjälmtäcke: invändigt av silver och utvändigt blått.
Vulst: av silver och blått
Hjälmprydnad: tre sädeskärvar av guld vid sidan av varandra.

 

 

 

 

 

Äldre medeltida sigill
Det tidigast kända sigillet för Halmstad stad härstammar från början av 1300-talet och sigillstampen till detta sigill hittades i en mosse i Knäred 1875. Som gränsort mellan Sverige och Danmark förlades ofta möten mellan länderna i Knäred och sigillstampen kan ha förkommit i samband med ett av dessa möten. Sigillet föreställer en tornerhjälm, prydd med fyra vippor eller ax som bildar bokstaven W. Sigillet har omskriften S. Civitatis Halmstadensis. S är förkortning för Secretum eller Sigillum och betydelsen blir då Staden Halmstads sigill. Detta sigill är Föreningen Gamla Halmstads symbol och finns avbildat i rubriken till denna sida.
Sigillet har använts fram till 1584.
sigill1
Ytterligare sigill med samma motiv som föregående har funnits, Bexell omtalar två sigill som brukades i början på 1800-talet med samma motiv som det förut nämnda sigillet. Dessa är nu försvunna, denna bild är från en sigillstamp som tillverkades 1922. sigill2
Sigillet från 1603
Nästa kända sigill är från 1603 och visar en sköld med tre krönta hjärtan krönt med en hjälm och halmkärvar som behållits från det gamla vapnet. Den har omskriften Civitatis anno 1603 Helmstadiensis. Detta sigill erhöll staden av Christian IV och ligger till grund för Halmstads nuvarande vapen.
sigill3
Sigill från 1800-talet
I början av 1800-talet präglades ett nytt sigill som innehåller samma symboler som i det från 1603, omskriften är ändrad till Sigillum Civitatis Halmstadiensis.
sigill4

 

 

 

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"