De tre hjärtanas ursprung

1603 är det känt att Halmstad stad förde ett vapen prytt med tre hjärtan prydda med kronor. Den mest spridda historien om ursprunget säger att Christian IV hade ett hjärta som sin personliga symbol och att ett krönt hjärta finns på hans sigill. Christian IV förärade Halmstad tre hjärtan som symbol av denna anledning. Denna teori är felaktig då det inte finns något känt sigill från Christian IV med ett hjärta, det finns påvisat att Christian IV använt ett hjärta i samband med sitt valspråk men det tidigaste belägget är från 1629, dvs. 25 år efter att Halmstad fick sitt vapen.

För att hitta ursprunget till Halmstads tre hjärtan får vi gå långt tillbaka i tiden, till Valdemar Sejr som var kung i Danmark 1202-1241. Han hade en sonson, Erik Knutsson, som blev hertig över de fyra södra häraderna i Halland. En annan son till Valdemar, Nils, blev greve av Halland och hans sonson Jakob Nilsson erhöll 1283 de fyra nordliga häraderna i Halland som sitt grevskap. Alla dessa ättlingar till Valdemar bar hjärtan i sina vapen. Från 1450 är det belagt att det finns ett fält med hjärtan i den danska kungaskölden och det anses som ställt utom allt tvivel att det är hertigarnas och grevarnas av Hallands vapen som här insatts.

Då Christian IV 1603 skulle förläna Halmstad ett vapen hade hjärtan i trehundra år funnits inom Hallands gränser som vapensymbol och hjärtan symboliserade sedan 150 år Halland i den danska kungaskölden. Det måste vara naturligt för honom att ge Hallands residensstad denna symbol.

 

darv1450

Danmarks Riksvapen 1450
I underdelen på det nedre fältet till vänster finns 9 hjärtan som symboliserar Halland under ett gående lejon.

darv1819

Danmarks Riksvapen 1819
Här finns halländska hjärtan nere till höger ovanför en drake och under ett lejon

 

Källor
Dunér Uno, Halmstads vapens ursprung. GHÅ 1995
Peterson Stig-Åke, Kommunvapen i Halland, Halland 1978
Roth Nils, Halmstad, svenska stadsmonografier 1946
Danström Ludvig, Halmstads sigill, GHÅ 1924

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"