by-f012


I tidningarna läser vi om hur Försvarsmakten står inför nya besparingsåtgärder med uppsägningar av personal som följd. För jämnt 40 år sedan var tongångarna annorlunda.


År 1972 startade Flygvapnets Halmstadsskolor, F 14, som med tiden skulle bli svenska flygvapnets största utbildningsanstalt. Förbandets heraldiska vapen påminde om Halmstads stadsvapen med tre krönta hjärtan. Utbildning på Galgberget var i och för sig ingen nytt, ända sedan flygflottiljen lades ned i början av 1960-talet hade befäl och värnpliktiga genomgått kurser på F 14. Det nya var en storsatsning för att möta behovet av personal som skulle kunna bemanna landets alla krigsflygbaser.


Det var stor spännvidd på de kompetenser som behövdes: från klargöring av flygplan, markförsvar och samband till räddningstjänst, sjukvård och matlagning i fält. Personalstyrkan på F 14 kom att bli större än under flottiljtiden, och som mest ordnades närmare 500 kurser per år, från tvådagars utbildning upp till två år. För att klara tillströmningen av elever uppfördes bland annat en skol- och kontorsbyggnad som förmodligen är Halmstads längsta i sitt slag. Byggnaden mäter cirka 150 meter och har byggts till flera gånger under årens lopp. Flygvapnets Halmstadsskolor avvecklades 1998-99 men Pentagon, som byggnaden populärt kallas, används fortfarande som skolhus. Numera är det Försvarsmaktens Tekniska skola och Militärhögskolan som bedriver utbildningen.


Bilden visar skolhuset i början av 1980-talet. Sedan dess har det byggts till och är numera ännu större. Foto från Förbandsmuseum Flottiljområdet.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"