Halmstad är mer populär stad att bo i än Stockholm. Det visar årets förtroendebarometer.

Bästa staden att bo i är Göteborg, Halmstad hamnar på en hedrande andraplats och Stockholm på en tredje. Malmö hör till de minst populära städerna.

Så ser det ut när forskarna vid Medieakademin på Göteborgs universitet presenterar resultatet av årets förtroendebarometer. Genom enkäter har de undersökt 1 000 svenskars attityder till femton utvalda städer utifrån påståendet ”Verkar vara en bra stad att bo i” eller ”Verkar inte vara en bra stad att bo i”.

Enligt professor Lennart Weibull går det inte att ge några enkla förklaringar till varför städerna bedöms som de gör.

– Tillfälligheter kan spela in. Det är bara en undersökning som är genomförd under en vecka hösten 2010. Mycket talar för att mediebilden har betydelse, men också var man bor präglar ens bild av en stad, säger han i ett pressmeddelande.

Mer om förtroendebarometern

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"