2Hemsidan P Lundqvist 2

Spännande kyrkohistoria

I samband med sommarmötet utkom del 3 i Gamla Halmstads skriftserie: ”Den stora ombyggnaden av Halmstads S:t Nikolai kyrka åren 1757-1760.” Författare är arkivarien och Halmstadkännaren Peter Lundqvist. 
Kyrkan genomgick i mitten av 1700-talet en ganska våldsam ombyggnad då den gotiska medeltidskyrkan i stort sett förvandlades till en nyklassicistisk kyrkotyp. Fram till i dag har mycket lite varit känt om detta omfattande arbete. I landsarkivet i Lund har Peter Lundqvist påträffat dokument som tidigare varit bortglömda, och med ledning av räkenskaper, kvittenser och annat arkivmaterial bringar han ljus över ett omvälvande skeende i kyrkans historia. Skriften finns att köpa på Gamla Halmstads kansli och i S:t Nikolai kyrka. Priset är 60 kr. Foto: Christel Ek

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"