Den 1 oktober 1923 stiftades Föreningen Gamla Halmstad av borgmästare Georg Bissmark, bankkassör Axel Lagergren och tullöverkontrollör John H. Pettersson. Enligt stadgarna skulle föreningen ” i original, bild och ord bevara minnen från gångna skeden i stadens liv”.

Till en början krävdes att medlemmarna skull vara ”riktiga” Halmstadbor som upplevt barndom och ungdom i staden. Tanken var att de skulle bidra med minnen som kunde publiceras i årsboken, vars första volym utkom 1924.
Bissmark vände sig i första hand till fyra erkända skribenter för att få bidrag till årsboken: redaktören Ludvig Danström, rådmannen Axel Westman samt författarna Klara Johanson och Fredrik Vetterlund.

Medlemsvärvningen gick till en början trögt – första årsboken trycktes i 300 exemplar men gick ut till endast 181 medlemmar.

Det var också svårt att få skribenter till årsboken och Bissmark klagar gång på gång över denna bristande medverkan. Ett tredje bekymmer var ekonomin.

Bedömningen av årsboksbidragen var till en början sträng. Bissmark skötte själv redigeringen men släppte efter hand på kraven: ” texterna erbjuder mycket av intresse för oss, som icke anser något för obetydligt eller värdelöst, som rör vår gamla stads äldre skeden”. Så småningom flyttades också gränsen för ” äldre skeden” framåt i tiden i takt med att nya generationer kom in i föreningen.

Idag har föreningen ca 2 700 medlemmar och god ekonomi. Inte heller är det några problem med att få in bidrag till årsboken, som på senare år moderniserats och berikats med ett högklassigt bildmaterial.
Kerstin Wedin
Källa: GHÅ 1973, s. 5-16

Hotell_Svea

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"