img_1430

Halmstad Frigymnaster fyller 75 år i år och det firas med utgivning av en bok i två band om föreningens historia. Bakom boken står Lars-Gunnar Wirdheim som under sina 64 år i föreningen – hittills – haft en rad olika uppdrag. Förutom att ha varit ordförande och ledamot i olika kommittéer har han även fungerat som konsulent och klubbdirektör 30 år i rad. Givetvis har han också varit utövande frigymnast under dessa år.

Nu kan han lägga historieförfattare till sina uppdrag i föreningen som grundades 1940 och idag har sin verksamhet i Söndrumshallen utanför Flygstaden.

Det är ett mycket omfattande arbete som Lasse har utfört. Boken innehåller nämligen hela 640 sidor och drygt 1300 bilder.

Den består av två delar; 1940-talet-1980-talet inklusive förhistoria, samt 1990-talet-2010-talet. Boken beskriver föreningen i stort som smått, decennium för decennium på ett systematiskt och lättöverskådligt sätt. Alla frigymnaster kan hitta ”sin” tid och känna igen sig i boken.

Boken bygger på fakta från styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser, skrivelser med mera. Vidare ingår minnesbilder från ett stort antal frigymnaster ur olika generationer liksom från utomstående personer inom exempelvis Halmstads kommun och Svenska Gymnastikförbundet. Det är personer med en eller annan koppling till HFG – sist men inte minst har förstås Lasse grundat historiken på egna minnen.

För alla frigymnaster och övriga som vill lära känna HFG på djupet utgör boken en rik och unik källa. Kanske kan Lasses historik bli den perfekta julklappen för alla frigymnastenetusiaster. Boken finns i bokhandeln.

Anders Aili

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"