jutan

I höst utkommer sjätte delen i Gamla Halmstads skriftserie om Halmstads industrihistoria: Från säck till vägg – Produktion och relationer i Oskarström. Författare är Sven-Olof Olsson som tidigare skrivit om verkstadsindustrin Waco i samma skriftserie. Denna gång tar vi klivet utanför stadsgränsen, till Oskarström, men det finns ändå kopplingar till Halmstad. Familjen Wallberg, som drev Wallbergs industrier på Slottsmöllan, var involverad i arbetet med att etablera en industri i Oskarström.

Vid Nissans strömmande vatten startade och utvecklades Sveriges ledande industri för jute-, sedan lin- och slutligen glasfiberprodukter. Berättelsen om Skandinaviska Jute Spinneri & Väveri AB visar hur händelser ute i den stora världen ger avtryck i ett avlägset litet samhälle genom att produktionen måste ändras eller läggas ner och rekrytering av arbetskraft får ställas om.

I boken visas och förklaras också hur vardagsliv och fritid förlöpte i en ort som påverkades av att de anställda kom från många olika länder. Det bidrog till en alldeles egen bruksanda med svenska och utländska inslag.

Oskarströms Hembygdsförening har medverkat i arbetet med boken och bidragit med kunskap och ett rikt bildmaterial.

Boken säljs på föreningens kansli och kostar 200 kronor.

Stefan Gustafsson

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"