Anders Bergenek från Föreningen Gamla Halmstad var den 28 februari en av tre föreläsare på temat ”Halmstads kulturarv – en berättelse i ständig omvandling”. Föreläsningskvällen, som ägde rum på Nolltrefem ( f d stadsbiblioteket) var den första av tre i Kulturförvaltningens föreläsningsserie ”Kultur i Halmstad igår, idag, i morgon” som pågår under våren.

Kulturarvet är, menade samtliga tre föreläsare, mer än enbart kulturmiljöer; det handlar lika mycket om berättelser och traditioner som förs vidare människor emellan. I sitt föredrag lyfte Anders Bergenek fram fyra sådana ”berättelser” ur Halmstads kulturarv som har haft – och alltjämt har – stor betydelse för stadens identitet: ”Militärstaden”, ”Sommarstaden”, ”Industristaden” och ”Halmstadlax”. Som avslutning framförde han även en personlig vision om ett framtida stadsmuseum, exempelvis på Slottet, där utställningar kring nämnda teman kombineras med en restaurang som har Halmstadlax på menyn.

Kvällens övriga föreläsare var Karolina Witt, projektledare i Halmstads hemslöjdsförening, och Jens Lerbom, lektor i historia vid Högskolan i Halmstad. Karolina Witt visade med exempel från hemslöjdsföreningens verksamhet att de möten över kulturgränser, som praktiskt hemslöjdsarbete möjliggör, kan ha positiva effekter för arbetet med integration och mångfald i samhället. Jens Lerbom, med bakgrund från Gotland, gav åhörarna” en före detta Visbybos funderingar kring Halmstads kulturarv”. Utifrån en översiktlig jämförelse mellan de båda städerna hävdade Lerbom – ”lite tillspetsat” – att kulturarvet i Halmstad är något underkommunicerat i det dagliga samtalet, medan det i Visby snarast är överkommunicerat, särskilt genom en alltför ensidig fokusering på den medeltida epoken.

Text och bild: Peter Björk

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"