arsmotetimg_33332_redigerad-1

Gamla Halmstads årsstämma i Immanuelskyrkan den 14 oktober blev som vanligt välbesökt. Omkring 150 förväntansfulla medlemmar i föreningen men även andra bänkade sig i god tid inför det öppna mötet. Under tiden som besökarna letade sittplats visades på storbildsskärm ett bildspel som prov på vad samarbetet med Hallandsposten nu har att erbjuda medlemmarna.

Gamla Halmstad har nämligen låtit digitalisera Hallandsposten mellan 1910 och 1930 – ett förnämligt arkivmaterial som tidigare inte funnits tillgängligt. HP:s digitala arkiv sträcker sig nämligen inte längre än 1931. Nu är det möjligt för föreningens medlemmar att fritt ha tillgång till dessa årgångar av tidningen med en särskild inloggning som finns att tillgå via kansliet.

Ordföranden Sven Johansson öppnade mötet med de sedvanliga förhandlingarna. Han passade också på att göra reklam för den nyss från tryckeriet utkomna boken om Skandinaviska Jute i Oskarström av  Sven-Olof Olsson. Styrelsen omvaldes i sin helhet och beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Mötet beslutade också om att höja den årliga medlemsavgiften från 150 till 175 kronor för att bidra till att förbättra föreningens ekonomi.

Efter mötet var kvällens tema Hallandsposten, dess historia och framtid samt de problem som internet, sociala medier samt yngre generationers intresse för tryckta tidningar vållar hela tidningsbranschen. Där medverkade Roland Andréasson och Anders Aili – båda tidigare under många år verksamma som journalister vid HP.

På bilden fr. v: Roland Andréasson, Anders Aili, Reidar Holmén.

Anders Aili

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"