Halmstad_St_Nikolai_kyrka_Gamla_Halmstads_rsmte_Peter_Lundqvist_vid_dopfunten_frn_1479_101004

Den 4 oktober höll Gamla Halmstad sitt årsmöte i S:t Nikolai kyrka i närvaro av cirka 300 medlemmar. Mötet inleddes med orgelmusik av musikdirektör Paul Tufvesson. Gamla Halmstads ordförande Anders Bergenek hälsade välkommen och höll en parentation över avlidna medlemmar. Kyrkoarkivarie Peter Lundqvist höll ett intressant föredrag om kyrkans historia och dess inventarier. Han har en ingående kunskap om S:t Nikolai och har förmågan att förmedla den på ett medryckande sätt.

 

På fotot står Peter Lundqvist vid den gamla dopfunten, som funnits i kyrkan sedan 1479.

 

Efter årsmötesförhandingarna höll kyrkoherde emeritus Gunnar Hammarström en betraktelse, som tog utgångspunkt i den förteckning över S:t Nikolais kyrkoherdar som finns i kyrkan. Han funderade över hur hans äldste företrädares församling sett ut och hur denne upplevt kyrkorummet. Årsmötet avslutades med psalmen ”Härlig är jorden”.

Länk till protokoll.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"