På onsdagskvällen den 11 oktober höll Föreningen Gamla Halmstad sitt årsmöte i Immanuelskyrkan. Föreningens ordförande Sven Johansson hälsade välkomna och kunde det här året presentera ett ”omvänt” upplägg: kvällens två föredrag höll nämligen, av praktiska skäl, före årsmötesförhandlingarna. Tema för aftonen var Storgatan, som nyligen genomgått en ansiktslyftning och fått en delvis förändrad utformning.

Först ut var Anders Bergenek, styrelseledamot och kassör i Föreningen Gamla Halmstad, som tog med åhörarna på en historisk promenad i ord och bild längs Storgatans tre delar: den södra, mellersta och norra delen. Mellan Stora torg och Norre port finns en del äldre byggnader bevarade, men naturligtvis är det mycket som har förändrats under seklernas gång: Storgatan 2017, liksom den senare skilde sig markant från Storgatan 1817, och så vidare. Att staden hela tiden förändras, omvandlas och utvecklas bör ses som en styrka, menade Anders Bergenek. Det visar att Halmstad är en levande stad och inte ett museum.

Därefter tog Kajsa Sparrings, stadsarkitekt på Byggnadskontoret, över och berättade om arbetet med ombyggnaden av Storgatan. Visionen bakom gatans nya utformning har varit att skapa ett ”vardagsrum” i det övergripande stadsrum som Storgatan är en del av; ett vardagsrum som ska vara tillgängligt, tryggt och öppet för alla.

Efter föredragen följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och omvaldes, med undantag, med för Anders Aili och Ulrika Larsson, som båda meddelat att de inte kandiderar för omval. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Anette Hagberg och Christer Harplinger.

Avslutningsvis passade Sven Johansson på att göra reklam för den nyutkomna boken om Lundgrens gjuteri, vilken utgör sjunde delen i skriftserien om Halmstads industrihistoria. Boken fanns till försäljning före och efter mötet, och eftersom författaren själv, Bengt Gärdfors, fanns på plats kunde lyckliga köpare också försäkra sig om ett signerat exemplar.

 

Text: Peter Björk

Foto: Christel Ek

 

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"