Föreningen Gamla Halmstad har hållit årsmöte, den 19 oktober i Immanuelskyrkan på Strandgatan 20, som vanligt med stor uppslutning. Årsmötesförhandlingarna leddes av Ingegerd Sahlström. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och verksamhetsplanen för det kommande året diskuterades och godkändes av årsmötet.

 Kvällens föredragshållare var Anders Bergenek, som presenterade den nyutkomna boken Köpstaden vid Nissan av Bengt Gärdfors, och Halmstads Handelsförenings ordförande Magnus Karlsson, som berättade om handelsföreningens verksamhet.

 En utförligare rapport från årsmötet, samt mötesprotokollet, återfinns i HalmstadBudet nr 4, som distribueras till föreningens medlemmar i december, samtidigt med årsboken.

Peter Björk

Foto: Christel Ek

Fr v. Magnus Karlsson, Sven Johansson och Anders Bergenek

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"