Föreningen Gamla Halmstads årsmöte 2018 hölls på tisdagskvällen 30 oktober, som vanligt i Immanuelskyrkan på Strandgatan 20. Omkring 150 personer hade samlats i kyrksalen för att delta i mötet och åhöra det efterföljande föredraget.

Föreningens ordförande Sven Johansson hälsade alla välkomna och berättade om läget i föreningen och om dess framtidsplaner. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och omvaldes, med undantag för Anette Hagberg, Bo Keck och Sigge Ohlsson, som alla tre hade avböjt omval. Som nya ledamöter invaldes Daniel Borgman, Mats Jönsson och Birgitta Tullgren.

Även valberedningen, bestående av Göran Hegen, Anders Carell och Christer Engstrand, hade avsagt sig fortsatt uppdrag och till ny valberedning valde årsmötet Ingegerd Sahlström (sammankallande), Sigge Ohlsson och Ulrika Larsson. Årsmötet beslutade också om en förändring i föreningens stadgar, vilken innebär att årsmötet fortsättningsvis ska välja ”minst sex ledamöter” till styrelsen (utöver ordförande), i stället för, som tidigare, nio.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar lämnades ordet till Pär Lindblad, som tillsammans med hustrun Dorota Lindblad givit ut boken Badliv i Halmstad, inom ramen för Gamla Halmstads skriftserie om stadens industrihistoria (turistnäringen har ju varit – och är! – en betydande industrigren i Halmstad). I ord och bilder berättade Pär Lindblad om badlivets historia i allmänhet och om Halmstads badlivshistoria specifikt. Boken fanns, i vanlig ordning, att köpa till medlemspris före och efter mötet.

Som avslutning på kvällen visades film från 1950-talets Halmstad, med Anders Bergenek som entusiastisk kommentator. Filmen skildrade byggandet av ”Hästskon” på Östra stranden, samt en busslast kommunpolitiker på inspektionsrunda i det nyuppförda stugområdet. Bilderna från den stekheta 50-talssommaren var inte bara ett charmigt tidsdokument, utan underströk också ytterligare bad- och strandlivets betydelse för Halmstads identitet och karaktär.

Foto: fr. v: Pär Lindblad, Dorota Lindblad och Sven Johansson.

Text: Peter Björk

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"