alt

Föredragshållaren Egon Edström och föreningens nye ordförande Sven Johansson. Foto Christel Ek

Gamla Halmstads årsmöte hölls den 15 oktober i Immanuelskyrkan och lockade ca 300 deltagare. Kvällens föreläsare var Egon Edström, ordförande i Halmstads Idrottsmuseum och välkänd speaker på Örjans Vall på HBK:s matcher. Han redogjorde för Örjans Valls tillkomst för 90 år sedan 1922, visade bildspel och berättade anekdoter från Halmstads fotbollsvärld.

Gamla Halmstad fick en ny ordförande, Sven Johansson, som efterträder Anders Bergenek. Två nya ledamöter, tar plats i styrelsen, Anders Aili och Bengt-Åke Helleklev. Omvalda styrelseledamöter är Torgny Ahlgren, Stefan Gustafsson, Ilse Holm, Anna Holmström, Kerstin Nilsson och Kerstin Wedin.

 

Som revisor omvaldes Ulf Skoglund och som revisorssuppleant Sven-Ola Carlsson. Som representanter i Stiftelsen Mellgrenska Huset omvaldes Carl-Gustaf von Mentzer och Thore Jönsson och som representanter i Stiftelsen Sköldska Huset omvaldes K B Bjering och nyvaldes Anders Bergenek.

 

Till valberedning omvaldes Lennart Lundborg och nyvaldes Börje Winstrand och Göran Hegen med den sistnämnde som sammankallande.

 

Sven Johansson framförde föreningens tack till avgående ordförande Anders Bergenek samt överlämnade en avskedspresent.

 

Därefter intog ett 70-tal medlemmar supé på restaurang Jarlen.

 

Gamla Halmstad har från Räddningstjänsten i Halmstad som gåva fått överupplagan av deras jubileumsskrift ”Återsken- ett sekel i elden. Halmstads brandförsvar 1903-2003.” Intresserade medlemmar kan hämta ett gratis exemplar av denna fina bok på Gamla Halmstads kansli.Skriv din sökfras och tryck \"enter\"