Utställare från olika arkiv och föreningar. Gamla Halmstad, Arkiv Halland, Halmstad kommunarkiv, Hallands släktforskarförening. Få hjälp att hitta i arkiv eller lyssna på intressanta föredrag

Program

11.00-12.00 Landsbygdens förändringar och skiftenas roll i Halland under 1800-talet, föredrag av Pablo Wiking-Faria
12.15-12.45 Dagböcker, vävnoter och skissmaterial – Färg och form i Hallands konstmuseums arkiv
13.00-14.00 Majblommans värld, föredrag av Martina Hansson och Janna Lindblom

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"