I början av december varje år finns ett säkert jultecken: föreningen Gamla Halmstads årsbok hamnar i medlemmarnas brevlådor! Fylld av intressanta artiklar och bilder – en av medlemmarna efterlängtad julklapp, en ny chans att läsa om Halmstads historia och om personliga minnen från flydda dagar.
Men innan årsboken hamnar i din brevlåda har frivilliga krafter i föreningen arbetat med årsboken i mer än ett år, ytterligare ett antal text- och bildsidor har producerats och kommer att bidra till berättelsen om Halmstad. En bok ska också upplevas som just en bok, inte som flera i ett och samma skal, artiklarna har bearbetas varsamt till en språklig enhetlighet. Layouten bidrar också till en känsla av gemensam helhet. Redaktionskommittén har arbetat under Kerstin Wedins ledning och föreningens expert på layout har som vanligt varit Stefan Gustafsson. Boken ska slutligen läggas i korrekt adresserade kuvert och skickas ut till medlemmarna. Det innebär att en packgrupp arbetar med de 2 750 försändelserna. Deras engagemang, noggrannhet och snabbhet är en förutsättning för att medlemmarna ska få årsboken före jul.
Halmstad_Foreningen_Gamla_Halmstad_bokpackning_111207
Bokpackarna efter avslutat arbete 7 december 2011. Foto: Christer Engstrand

 

Här finns en kort video om bokpackningen

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"